Innovation

Marians mötes­revolution

Under 2020 ökade videosamtalen med 1 000 procent. Zoom och Teams har blivit oumbärliga mötesverktyg under pandemin. Allt tack vare den amerikanska ingenjören Marian Croak som vägrade lyssna på alla kritiker.

Publicerat 01.03.2021