Kultur

Lyssna på din röst – andra gör det

Hur låter egentligen en ledare? I en tid av videomöten och digital marknadsföring blir allt fler medvetna om sin egen framtoning. Röstcoachning blir allt vanligare och internet är fullt av tips och insiktsfulla artiklar i ämnet. Men tänk dig för två gånger innan du ändrar exempelvis ditt röstläge.

En hand håller upp en megafon
Att ändra röstläget blir sällan bra, anser experter. Bättre då att öva sin naturliga röst och förbereda sig väl inför anföranden. Foto: Shutterstock.

– Det finns en risk för att man ­låter tillgjord och inte bottnar i det sätt som man försöker framställa sig på. Ett klassiskt exempel på ­någon som medvetet ändrade sin röst – ­eftersom hon inte tyckte att man lyssnade på henne – var Margaret Thatcher, som sänkte sitt röstläge, säger psykoanalytikern Ulf Karl Olov Nilsson som skrivit boken Röstautograferna.

Margaret Thatcher
Storbritanniens mångåriga premiärminister, järnladyn Margaret Thatcher, var känd för sin mörka röst. Foto: Shutterstock.

Charmade – med djup röst

En annan känd person som sänkte sin röst när hon talade offentligt är medicinteknikbolaget Theranos grundare Elizabeth Holmes, som tidigare i år dömdes för bedrägeri. Holmes – som förekommit i nyhetsprogram, böcker och dokumentärer – tjusade Silicon Valleys riskkapitalister med sin affärsidé och sin hypnotiska framtoning. Men hennes innovation, ett blodtestsystem som skulle klara att mäta hundratals värden genom bara en droppe blod, fungerade inte.

I efterhand har flera personer som arbetat med Holmes berättat att hon till vardags inte hade samma djupa, mörka röst som när hon föreläste eller blev intervjuad.

Rösten beskrivs ofta som själens spegel. Den är svår att behärska och den kan säga mycket om osäkerhet eller stress.

Ulf Karl Olov "Ukon" Nilsson. Boken Röstautograferna
Psykoanalytiker Ulf Karl Olov Nilsson, som skrivit boken Röstautograferna, anser att det är bättre att öva upp sin röst än att medvetet ändra den. Foto: Jäger Arén.

– Rösten är en svag punkt eftersom vi aldrig har kontroll över hur vi säger något. Vi avslöjar konsekvent mer än vad som var vår avsikt och när vi är pressade så hörs det i tonfall, felsägningar, stakningar och utfyllnadsord, säger Nilsson.

Träna rösten

Bättre än att ändra sin röst är att öva upp den, anser bland andra Nilsson. Lägg tid på att läsa på och förbereda dig inför möten och dragningar. Träna på att säga det du vill, i synnerhet på meningar där talet hakar upp sig. Och ta reda på hur namn och termer uttalas. Om du är chef, öva dig på att anpassa röstens tonläge och intensitet till olika situationer.

– En chef som inte kan visa sig sårbar är en chefskliché och blir i längden för ensidig, påpekar Nilsson.

Framför allt är det viktigt att behålla lugnet, noterar Harvard Business Review i en artikel i ämnet. Människor som använder den egna rösten effektivt har ofta bottnat i sitt ledarskap och är balanserade, således rubbas de inte så lätt.

Publicerat 01.02.2023