Hållbarhet

Lyckligare med åren

”Livet börjar vid 40”, gick att läsa i en amerikansk självhjälpsbok från 30-talet. Dåtidens resonemang handlade om att man vid 40-årsåldern kunde börja njuta av livet på riktigt efter decennier av hårt slit på arbetsmarknaden och i hemmet. Barnen var nu på väg ut ur boet och en lugn, harmonisk period väntade. Men stämmer verkligen detta på dagens samhälle, blir vi verkligen lyckligare efte 40? Ja, enligt FN:s senaste World Happiness Report där Gallup intervjuat människor i 158 länder så är det så. Deltagarna fick gradera sin lycka från en skala ett till tio. Mellan åren 15 och 19 låg siffran i genomsnitt på 5,35. Sedan började en långsam depression kicka in. I åldern 35–39 år ligger den genomsnittliga självupplevda lyckan på 5,09. Sedan efter 40 vänder det långsamt. Peakar gör vi först i sjuttioårsåldern då genomsnittet ligger på 5,58. Lyckan tycks alltså följa en svag U-kurva – den går upp, den går ner och sedan upp igen – eller kanske är det mer talande att likna den vid en helt vanlig smiley?

Publicerat 24.05.2019