Factfulness

Länderna som gör mest gott för världen

Good Country Index utgår från hur mycket positiv påverkan varje land bidrar med.

Idén bakom Good Country Index är enkel: att mäta vad varje land bidrar med till mänskligheten när det gäller teknik, kultur, fred, jämställdhet, miljö, hälsa och världsordning, byggt på statistik från FN och en rad andra organisationer.

Indexet har inte tillkommit för att döma ut något land, utan för att uppmuntra till ökat samarbete. Ett ”Bra land” bidrar till hela planetens välstånd och av sådana länder är vi beroende, inte bara för att bli starkare men också för att överleva.

Brittiske Simon Anholt släpper i augusti sin nya bok The Good Country Equation.

Det menar i alla fall mannen bakom Good Country Index, britten Simon Anholt, som de senaste 20 åren agerat rådgivare till presidenter, premiärministrar och kungar i 56 länder. Han har, som han säger, upplevt ”ett och annat”.

– Vare sig jag har suttit inspärrad på en toalett i palatset i Bhutan eller deltagit i en middag med Vladimir Putin har min verklighet ofta överträffat dikten. Men varje händelse har gett mig insikter om hur det verkligen står till med världen som vi lever i. Och de leder alla fram till en överraskande enkel strategi för att få världen att fungera bättre.

Vilket som är världens bästa land, enligt Anholts tabeller? Finland! Sverige hamnar på fjärde, Danmark på sjätte och Norge på åttonde plats.

Foto: Ismar Almeida

Publicerat 27.04.2020