Innovation

Lagra solenergi i salt

Den danska startupen Seaborg Technologies har tagit fram en innovativ och kostnadseffektiv lösning för att lagra överskottsenergi från vindkraftverk och solceller. Allt tack vare slumpen…

Seaborg Technologies laboratorium
På besök i det allra heligaste. Det var under arbetet med att utveckla små kärnreaktorer som Seaborg Technologies fann ett sätt att lagra energi från sol- och vindkraftverk i flytande natriumhydroxid.

Seaborg Technologies huvudsakliga fokus är att forska och utveckla små kärnreaktorer, den fjärde generationens kärnkraftverk, som är tänkta att kunna användas i tätbebyggda områden och även vara flyttbara. I det arbetet är salt är en nyckelkomponent som gör anläggningarna både mer kompakta och säkrare än traditionella kärnkraftverk. Men Seaborg Technologies har även av en lycklig omständighet funnit ett annat användningsområde för saltet: Upphettat salt, har det visat sig, är nämligen den idealiska råvaran och metoden för att lagra överskottsenergi från vind- och solkraft, något som kan lösa många problem.

Seaborg Technologies laboratorium

En av de största utmaningar med förnybar energi är nämligen att lyckas lagra och släppa tillbaka den till elnätet vid behov, något som onekligen hade behövts denna vinter med förhållandevis lite vind och skyhöga elpriser.

Effektivt och billigt

Nu är inte detta i grunden en ny idé – att använda överskott av vind- eller solenergi, för att värma ett material tills den behövs på elnätet, har försökts tidigare med varierande framgång.

Seaborg Technologies laboratorium

Det revolutionerande med den nya metoden är att man har hittat ett sätta att kontrollera den normalt mycket frätande natriumhydroxiden, och som en konsekvens av det uppstår en rad möjligheter: Hydroxider kan nämligen innehålla mer värme per saltenhet och hålla högre temperaturer än befintliga lösningar på marknaden.

Men den största fördelen ligger i att natriumhydroxid kan produceras i stor skala världen över av vanligt salt och vatten, vilket gör det väldigt billigt.

Sedan upptäckten har Seaborg Technologies startat upp systerbolaget Hyme och tagit in 10 miljoner euro, pengar som ska användas för att bygga en demonstrationsanläggning.

Ask Løvschall-Jensen
Ask Løvschall-Jensen är en av grundarna av Seaborg Technologies. Nyligen har man tagit in 10 miljoner euro för att bygga en demonstrationsanläggning för att visa hur man kan lagra energi i salt.

Bland investerarna i Hyme finns miljardären Anders Holch Povlsen via fonden Heartland, som även tidigare investerat i Seaborg Technologies.

– Vårt uppdrag med Hyme är att utveckla och kommersialisera en ny typ av betydligt billigare energilagring för att möta de stora utmaningar vi just nu har i den gröna omställningen av att hantera fluktuerande el från sol- och vindkraftverk, säger Ask Løvschall-Jensen, medgrundare i Seaborg Technologies.

– Temperaturen i vår anläggning är så hög att energin dels kan omvandlas tillbaka till el, dels användas inom industrin för högtemperaturprocesser. I dag är de delarna av industrin helt beroende av förbränning av fossil energi, framför allt gas, säger Ask Løvschall-Jensen.

Text: Gry Koefoed Foto: Susana Gomez

Publicerat 03.01.2022