Hållbarhet

Kvinnliga bolag mer lönsamma än manliga!

Nordiska startup-företag med kvinnliga grundare levererar mer vinst än företag som startats av män. Dessutom är omsättningen 21 procent högre i bolag som startats av kvinnor.

Nora Bavey
Nora Bavey

– En av de starkaste teorierna till varför det är så är att kvinnligt grundade bolag behöver komma längre och visa upp mer resultat innan de får in riskkapital. De får jobba hårdare, helt enkelt, säger Nora Bavey.

Hon är en av två delägare i riskkapitalbolaget Unconventional Ventures (UV).

UV lever upp till sitt namn – de är okonventionella. Hittills har de investerat i åtta nybildade företag som alla har det gemensamt att de startats av så kallade ”underrepresenterade grundare” inom områden som femtech, fintech, foodtech, diversity tech.

För andra året i rad har UV nu släppt en rapport, Nordic Startup Funding, som sätter siffror på hur riskkapital fördelas bland aspirerande företag.

Bland annat går det att utläsa att kvinnligt grundade bolag får 66 procent i ett tidigt stadium men i ett senare skede så lite som en tredjedel, jämfört med manligt grundade bolag.

– Man investerar alltså mindre i bolag med kvinnliga grundare trots att bolagen har ett bättre ”track record”. Bolag med enbart manliga grundare får sina investeringar tidigare i processen på mindre resultat, säger Nora som tror att en förklaring kan vara att det mest är män som beviljar bidragen.

– Det har betydelse hur sammansättningen ser ut varifrån pengarna kommer: I dag är andelen män bland investerare 88 procent, säger Nora som bestämde sig för att bli riskkapitalist när hon för några år sedan drog igång bolaget Unitech. Tanken bakom Unitech var att öka mångfalden i den nordiska techbranschen. Företaget sysslar med utbildning inom bland annat Blockchain-teknik och AI och merparten av de som utbildades var kvinnor med utländsk bakgrund.

Nora Bavey betade av 40 möten med investerare utan att få napp.

– Frågorna jag fick kring affärsidén handlade mer om vem jag var än om affärsmodellen.

Och detta är inget ovanligt menar hon.

Av 1 733 techbolag som startats i Norden de senaste tio åren är bara 110 grundade av kvinnor. Det motsvarar 6,35 procent, När man tittar på hur mycket riskkapital som investerats i dess bolag är siffran bara 2,21 procent.

– Riskkapitalister ser mer potential i bolag som är grundade av män och större risk i bolag som är grundade av kvinnor. Det är konstaterat att män får fler frågor om potential medan kvinnor får svara på frågor om risker, och det bottnar i fördomar man har om manligt och kvinnligt företagande. Men det kan också bero på att det finns väldigt få kvinnliga entreprenörer i den här sektorn.

Text: Tommy Jeppsson

Publicerat 01.03.2021