Vad tycker du?

Kundundersökning på gång

Har du synpunkter på Private Bankings rådgivning och erbjudande? Ta chansen att tycka till när du får ett frågeformulär i e-posten.

Foto: Shutterstock

Under åren har Private Banking genomfört många slags kundundersökningar. Numera skickas enkäter ut kvartalsvis via e-post – men de fördelas så att varje kund bara får en undersökning per år. I mitten av juni är det dags för ungefär en fjärdedel av kundkretsen att tycka till.

Ulf Karlsson, chef för Private Wealth Management, Göteborg.

Formuläret består av ett tiotal frågor, där de flesta har svarsalternativ att kryssa för. Det finns även några öppna fält för egna synpunkter. Tanken är att enkäten ska gå relativt snabbt att fylla i, men ändå ge tillräcklig information för att mäta kundnöjdheten och driva utvecklingsarbetet framåt. 

Ulf Karlsson är chef över Private Wealth Management i Göteborg sedan många år och en av dem som spänt följer resultatet. 

Varför skickar ni ut kundundersökningar? 

– För oss i Private Banking är det viktigt att få våra kunders synpunkter på verksamheten, för att veta vad vi gör bra och vad som kan bli bättre. Det hjälper oss i vår strävan att se till att våra kunder är riktigt nöjda.

Är det många som svarar?  

– Ja, vi brukar ha en bra svarsfrekvens och extra roligt är att många kunder tar sig tid att skriva egna kommentarer. Det är något vi uppskattar mycket och det visar att man är engagerad och angelägen om att Private Banking ska utvecklas på bästa sätt. 

Hur tas svaren om hand?

– När du fyllt i enkäten skickas den till ett undersökningsföretag som sammanställer alla svar och ger oss detaljerade rapporter på resultatet, något som Private Bankings ledning noga studerar. Svaren på de öppna frågorna listas och redovisas också. Sammanställningar görs både för hela landet och på lokal nivå, så att vi kan se om något efterfrågas särskilt mycket på vissa håll  eller om något behöver åtgärdas mer övergripande.

Kan du nämna några förslag från kunder som genomförts i praktiken? 

– Det finns många bra förslag som vi har gjort till verklighet, men ett av de större gäller kreditgivning. Sedan rätt många år tillbaka erbjuder vi inte bara investeringslösningar utan jobbar även med kreditsidan. Det började med att kunder efterfrågade snabbare och mer anpassad hjälp med bolån.  Så det tog vi in i Private Bankings egen verksamhet och erbjudandet har sedan utvecklats och utvidgats till att gälla krediter för många olika ändamål.

– Ett annat exempel är faktiskt TALK, som du läser just nu. Tidigare kom vår tryckta kundtidning ut bara tre gånger om året, men nu har vi en helt ny och ständigt uppdaterad webbsida, plus ett månadsbrev, en podd och ett årligt Bookazine.  

Publicerat 28.05.2020