Ekonomi

Köpa fritidshus? Undvik de juridiska fallgroparna

Just nu är det många som letar fritidshus. Om du tänkt köpa ett tillsammans med din sambo, syskon eller föräldrar är det bra att tänka ett extra varv innan ni slår till. Private Bankings familjerättsjurist Caroline Törnquist ger några tips.

Foto: Shutterstock

I år ser sommarsemestern annorlunda ut för många och intresset för fritidshus har skjutit i höjden. Många har en drömbild, men det är viktigt att också vara rationell, inte bara när det gäller själva huset och läget. Särskilt ägandet av fastigheten kan innebära oväntade juridiska konsekvenser om man är fler som ska gå ihop och köpa.   

– Ju mer man tänker till i förväg, desto mindre är risken att konflikter uppstår och att drömmen om fritidsboendet slutar i en tråkig arvstvist. Beroende på vem du köper tillsammans med finns det saker att tänka igenom och tydligt reglera innan ni betalar och tillträder, säger Caroline Törnquist.

Carolines råd är att ta hjälp av en familjerättsjurist för att få hjälp redan från start. För sett ur ett familjejuridiskt perspektiv kan det nämligen få viss betydelse vem du köper fritidshuset med!  

Om du köper tillsammans med din sambo

Tvärtemot vad många kanske tror så omfattas fritidshus inte av sambolagen. Sambolagen reglerar endast permanent bostad och lösöre som köpts med avsikt att användas tillsammans. Det ingår i bodelningen om man skulle separera (och inte skrivit samboavtal) eller om någon av samborna avlider.

Köper ni däremot ett fritidshus som sambor är det viktigt att tänka till. Dels bör ni överväga att anpassa ägandet utifrån era respektive insatser i fritidshuset, dels diskutera fördelningen av de löpande kostnaderna, till exempel el, vatten eller sophämtning. Kom också ihåg att reglera eventuella skuldförhållanden er emellan. Om ni till exempel äger hälften var av fritidshuset, men endast en av er betalar för en renovering eller har gått in med en större kontantinsats, bör detta regleras i ett skuldebrev.

Viktigt att komma ihåg är också att sambor inte ärver varandra. Om olyckan är framme är det barn som ärver sin förälder, och det gäller även om barnet är omyndigt. Har man inga barn är det föräldrar till den avlidne som ärver, och finns det inga föräldrar ärver syskon. För att sambor ska ärva varandra krävs det att man skriver testamente.

Caroline Törnquist, Private Bankings familjerättsjurist

Om du köper tillsammans med dina syskon

Även syskon bör tänka till när det gäller ett gemensamt ägande av en fritidsfastighet. Familjer ser olika ut och alla syskon har inte alltid samma ekonomiska möjligheter. Som utgångspunkt kan man tänka sig att man äger i proportion till sin ekonomiska insats. Om du till exempel betalar 60 procent av köpeskillingen bör du även äga motsvarande andel i fastigheten. Självklart ska man också ta hänsyn till att andra syskon kanske lägger ned tid och pengar på att sköta om fritidshuset löpande.

Var också noga med att reglera de villkor som gäller samägandet i ett skriftligt avtal. Det finns många frågor att lyfta - vilka veckor ska var och en nyttja fritidshuset och vad gäller vid renovering och löpande underhåll? Om ett syskon vill ”lyxrenovera” och övriga vill ha kvar den mer spartanska inredningen – hur hanterar ni det? Äger ni olika stora delar och ska betala eventuella renoveringar i förhållande till ägandet? Eller delar ni alla lika på den typen av kostnader?

Försök också att komma överens om vad som ska gälla om något syskon kommer vara mer i fritidshuset än övriga. Ska hen då betala större del av de löpande kostnaderna än övriga syskon? Och vad ska gälla om någon av er vill ”kliva av” ägandet – måste de andra syskonen köpa ut hen?

Ni behöver också tänka på vad som händer vid dödsfall. Syskon ärver inte varandra i första hand, så arvet kommer styras av hur respektive syskons familjesituation ser ut. Även här är det viktigt att skriva ett testamente för att det ska bli som ni vill.

Om föräldrar och barn köper tillsammans

Ett generationsboende är något som många skulle vilja ha för sin familj. Man kan till exempel tänka sig att köpa en större fastighet tillsammans, för att sedan bygga flera mindre hus på tomten så att alla får plats och har sitt eget boende i takt med att familjen växer.

Men vad händer när föräldrarna inte bor kvar i ”det stora huset” eller huvudbyggnaden? Vem får rätt att bo i det huset då – det av barnen med störst familj eller kanske den person som nyttjar fritidsboendet mest? Det är viktigt att i förväg diskutera och tydligt bestämma vad som gäller.  

– Jag får ofta höra att ’våra barn är så ense’, men man får inte glömma att såväl barnens respektive som barnbarnen kan ha synpunkter och önskemål, säger Caroline Törnquist.

Står du i begrepp att köpa fritidshus och önskar rådgivning och guidning? Kontakta gärna din rådgivare i Private Banking som kan sätta dig i kontakt med en familjerättsjurist.  

Publicerat 02.07.2020