Ekonomi

Köpa fritidsbostad i utlandet

Många svenskar drömmer om att äga ett eget ställe utomlands. För att undvika fallgropar i samband med bostadsköpet finns det en del frågor du bör vara uppmärksam på. Private Bankings jurister Sandra Svanström och Caroline Törnquist tipsar om vad som är viktigt att känna till.

Fritidshus vid havet
Många drömmer om att vakna vid Medelhavets turkosa vatten. Men ta reda på vad som gäller juridiskt och ekonomiskt innan du slår till. Foto: Shutterstock

Alla länder har sina egna regelverk och lagstiftningar. Om du funderar på att köpa en fritidsbostad i utlandet är det viktigt att vara påläst om vad som gäller i just det land du är intresserad av. För även om du är svensk medborgare kommer du att påverkas av den utländska lagstiftningen, inte minst när det gäller skatter.

Familjejuridiken får inte heller glömmas bort. EU har sina regler och ligger bostaden utanför EU är det viktigt att även sätta sig in i det aktuella landets lagstiftning på det området. Om ni som köper är sambor bör ni exempelvis vara medvetna om att den svenska sambolagen inte gäller i andra länder. Och vidare att sambolagen endast omfattar permanentbostäder, inte fritidsbostäder.

Ta kontakt med mäklare

När du vill köpa fritidsbostad utomlands är det en bra idé att gå via en professionell eller auktoriserad mäklare, som oftast har mycket matnyttig information att dela med sig av när det gäller området du köper i. Mäklaren bör även kunna ge dig en uppskattning om vilka avgifter och skatter som tillkommer i samband med köpet, som eventuella notarieavgifter, fastighetsavgifter och community-avgifter etc.

Caroline Törnquist
Kolla upp vilka avgifter och skatter som är kopplade till ett bostadsköp utomlands, tipsar Caroline Törnquist, familjerättsjurist på Nordea Private Banking. Foto: Karl Nordlund.

Inkomstbeskattning och dubbelbeskattningsavtal

En inte ovanlig fråga är vilken skattesituation du får som bosatt i Sverige vid köp av en bostad utomlands. Svaret är att även om du köper en fritidsbostad i ett annat land, där du kanske vistas några veckor per år, är du som huvudregel fortsatt obegränsat skattskyldig i Sverige. Det innebär att du fortsatt ska betala skatt i Sverige för samtliga dina inkomster, oavsett om de kommer från Sverige eller något annat land.

Tänker du hyra ut fritidsbostaden den tid du och familjen inte är på plats? Här är det viktigt att stämma av med en eventuell bostadsrättsförening så att uthyrning (via Airbnb eller liknande) är tillåtet. Du bör också vara medveten om att inkomster från uthyrningen ska beaktas i din inkomstdeklaration i Sverige. Beskattas hyresinkomsten även i det land där bostaden ligger är det bra att ta reda på hur dubbelbeskattningsavtalet länderna emellan ser ut. Ett dubbelbeskattningsavtal som Sverige slutit med ett annat land avgör vilket av länderna som har den primära beskattningsrätten till hyresinkomsten, samt var ett eventuellt yrkande om avräkning ska ske. Syftet med dubbelbeskattningsavtalen är just att undvika att samma inkomst beskattas dubbelt.

Med tiden kanske du och familjen börjar vistas mer och mer i bostaden utomlands och då kan det givetvis vara bra att se över er skattestatus i Sverige eftersom den kan komma att förändras.

Arvsskatt och testamente

Sedan 2015 har vi en ny arvslagstiftning som bygger på ett EU-förordnande och den innebär kortfattat att det är hemvistlandets arvslagar som gäller. Även om du inte har flyttat ut från Sverige kanske du vistas merparten av året, det vill säga mer än sex månader per år, i fritidsbostaden. Då kan det landets arvsrätt bli gällande.

Sandra Svanström
Hemvistlandets arvslagar gäller – även om man inte flyttat ut från Sverige, påminner Sandra Svanström, jurist på Nordea Private Banking. Foto: Peter Cederling.

Sverige är ett av ett fåtal länder i världen som helt avskaffat arvsskatten. Av den anledningen är det nog många som inte tänker på att de kan behöva betala utländsk arvsskatt för egendom i andra länder. Men så kan bli fallet om en svensk ägare till en bostad i utlandet avlider. Även om du som bostadsägare skriver att ”svensk lag ska gälla” i ett eventuellt testamente tar det inte bort skyldigheten för efterlevande make, barn eller andra arvingar att betala eventuell arvsskatt i det landet.

Det kan vara klokt att skriva ett testamente i det land där bostaden ligger. Viktigt att beakta är att det utländska testamentet inte skrivs så att det raderar ett tidigare upprättat testamente i Sverige. Vår rekommendation är att om du upprättar ett testamente i utlandet bör du informera din advokat eller notarie att du även har ett testamente i Sverige, så att de båda handlingarna stämmer överens och inte tar ut varandra.

Fritidshus med pool, spanien
Sugen på ett smultronställe utanför Sveriges gränser? Undersök först vad som gäller rörande beskattning, uthyrning och arvsregler på den aktuella platsen. Foto: Shutterstock.

Förmögenhetsskatt och gåvoskatt

Avslutningsvis är det viktigt att ta reda på om det finns nationella skatteregler som träffar dig som köpare i samband med själva bostadsköpet, men även längre fram.

I Sverige har vi som sagt ingen arvsskatt för närvarande, inte heller förmögenhetsskatt eller gåvoskatt. Dessa skatter finns dock i flera andra länder och kan även tillämpas på personer som i övrigt är att betrakta som begränsat skattskyldiga (på engelska non-residents). Gränsen för när du blir skattskyldig i det andra landet kan således variera.

Vi rekommenderar att du tar hjälp av en rådgivare eller jurist som har närvaro och kunskap om såväl skatter som familjejuridik, både Sverige och det land du köper bostaden i, för att närmare kunna sätta dig in i vilka regler som är tillämpliga för dig.

Publicerat 30.05.2022