Ekonomi

Konsten att förvalta en större portfölj

Inom Nordea Family Office & Special Clients hanteras betydande kapital för privatpersoner. Strategen Lotta Grethes roll är att bygga portföljer, som kan bestå av vitt skilda tillgångsslag – allt från aktier, räntor och private equity till konst, bilar och champagne.

Charlotta ”Lotta” Grethes
Charlotta ”Lotta” Grethes, strateg på Nordea Family Office & Special Clients.

Lotta Grethes kom till bankvärlden direkt från universitetsstudierna i nationalekonomi i början på 1990-talet. Hennes uppsats handlade om optimala valutakorgar med utgångspunkt i modern portföljteori, en teori som för övrigt fick Nobelpriset samma år.

– När jag kom till Nordea så var det i rollen som risk manager i de förvaltningsteam som skötte global aktieförvaltning för bankens fonder, berättar hon. 

Lotta analyserade riskerna i fonderna och hade dialog med förvaltarna. Under en period samlades all portföljanalyskompetens, med Lotta som team leader för Stockholmsteamet. Därefter var hon fondförvaltare för bland annat Nordeas svenska indexfond.

– Efter några år kom jag till avdelningen Asset Allocation och arbetade med strategisk allokering för bankens hela sparandekoncept. Jag började även jobba med att analysera större kunders portföljer. För fyra år sedan kom jag till Family Office & Special Clients, i rollen som investment manager med fokus på de strategiska delarna.

Arkitektdrömmar

Under studieåren var det inte självklart att portföljförvaltning av tillgångar skulle bli ett professionellt gebit. I början hade Lotta Grethes för avsikt att bli arkitekt, men snart tog intresset för ekonomi över. Drygt tre decennier senare får alltså kunderna på Nordea Family Office & Special Clients ta del av hennes erövrade kunskaper och erfarenheter.

 – Jag gillar verkligen mitt jobb. Vi är ett ”dream team” och har ett nära samarbete. I min roll som strateg med fokus på långsiktig kapitalförvaltning får jag utlopp för mina intressen att räkna, analysera och möta människor. Kunderna uppskattar vårt arbete och tycker att det är värdefullt att få ta del av det långsiktiga och övergripande perspektivet. Det skapar lugn och stabilitet, säger hon.

Teamet på Family Office & Special Clients förvaltar betydande kapital för privatpersoner. Lotta Grethes uppgift är att se till helheten i var och ens portfölj och relatera den till en långsiktig strategi för tillgångsallokering. Hon använder antaganden som är på verkligt lång sikt, upp till tjugo år. De pedagogiska verktygen handlar om både psykologi och matematik. Grunden är stringenta analyssystem, men mycket av hennes arbete handlar om att möta och lyssna på kundernas behov. 

Charlotta ”Lotta” Grethes

Charlotta ”Lotta” Grethes

Född: 1964 i Helsingborg, uppvuxen utanför Stockholm och har rötter från Dalarna.

Familj: Ensamstående, två vuxna barn.

Bor: Lidingö, strax utanför Stockholm.

Utbildning: Nationalekonomi, Stockholms universitet.

Gör: Strateg på Nordea Family Office & Special Clients.

Intressen: Kultur, nutida konst, vara ute i naturen, matlagning, fäboden i Dalarna.

Dold talang: ”Hmm… jag är bra på att tälja snygga smörknivar, sammetslena.”

– En viktig del av mitt arbete är att skapa medvetenhet och förståelse för utmaningarna och möjligheterna som finns med förvaltning av ett större kapital. Jag hjälper kunderna att sätta samman en portfölj som passar deras person. En del vill ta mer risk och få möjlighet till högre avkastning, andra är mycket försiktiga, säger hon.

Alternativa investeringar

Portföljteorin har anpassats till sin tid och nyckeln heter diversifiering som innebär att sprida riskerna mellan och inom olika tillgångsslag. Aktier och räntepapper är grunden i de flesta portföljer och historiskt har man även fått viss avkastning för pengar på konto. Trots att det inte är fallet i dag så är ett visst mått av likvida medel en viktig beståndsdel i en portfölj, menar Lotta Grethes.

– Det ger möjlighet att agera, inte minst i samband med kraftiga fall som under första pandemiåret. I sådana lägen fungerar likvida medel som stötdämpare men de ger också frihet och möjligheter att agera när priset plötsligt fallit kraftigt, säger hon.

I dessa tider av nollränta jagar alla investerare efter ytterligare källor till avkastning, gärna sådant som inte rör sig på samma sätt som de traditionella tillgångsslagen. Det ger ett växande intresse för alternativa investeringar:

– Private equity är hett. Allt ifrån enskilda onoterade bolag till fondlösningar. Det ger många möjligheter för personer med större kapital. Det gör också private credit, direktlån, som kan ge lite högre ränta. Inom alternativa investeringar finns allt från relativt låg risk till mycket hög risk. Inom detta segment finns även hedgefonder, fastigheter, infrastruktur, skog och råvaror. Det finns goda möjligheter till riskspridning. Det är viktigt även i det här fallet, säger hon.

Två utställningar som berör

Varje portfölj skräddarsys och som förvaltare är det viktigt att få en bild av hela kapitalet för att kunna ge relevanta råd. Det gör att även samlande av konst, bilar och champagne kan ha betydelse för helheten. Just konst har hon studerat särskilt från ett förvaltarperspektiv. 

– Värdet på konst har många dimensioner, där priset bara är ett. Konst skiljer sig på många sätt från finansiella tillgångar. Det är en heterogen och inte så transparent marknad. Generellt kan sägas att konst rör sig annorlunda mot traditionella tillgångar och det är positivt när man bygger en portfölj och vill sprida riskerna. Men konst är svårt att värdera och räkna på. Oavsett vilket värde konsten har så tycker jag att man i första hand ska se på konst som något som ger njutning och berör, säger hon.

Vilken konst njuter du själv av? 

– Jag gillar contemporary art, nutida konst. Det är svårt att nämna någon speciell konstnär, men jag tänker på två verkligt minnesvärda, spektakulära utställningar på Royal Academy i London, Anish Kapoors och Ai Weiweis. Jag gillade även Louise Bourgeois utställning på Louisiana väldigt mycket (ett museum som för övrigt står högt i kurs vad gäller arkitekturen).

I grund och botten är Lotta Grethes alltså fortfarande intresserad av det estetiska, såsom nutida konst och annan kultur. Det som en gång började som en dröm om att bli arkitekt är i dag ett brinnande intresse. Kanske är det också det som gör att hon efter trettio år i branschen är medveten om att det inte finns en absolut sanning bakom hur man sätter ihop en optimerad portfölj. Det är också en konst.

Text: Anders Ström  Foto: Peter Cederling

Publicerat 30.04.2021