Hållbarhet

Klimatexperten: Klimatkrisen måste in i styrelserummen

Att ensidigt bojkotta flyg och rött kött kommer inte lösa klimatfrågan.

Flygångest, matvanor och aktivisten Greta Thunbergs senaste manifestation. Det är tydligt att klimatfrågan seglat upp som en av de viktigaste – och mest oroande – för människor i Norden. Men vad ska man egentligen göra för att bidra till en mer hållbar värld som privatperson? Måste man sluta flyga och lägga av med rött kött?

Kirsten Halsnæs

Gör: Klimatprofessor vid Technical University of Denmark. Har ägnat sig de senaste 20 åren åt att i den offentliga klimatdebatten föreslå förslag och lösningar, och sprida relevant miljöinformation. Kirsten är även en av huvudförfattarna till FN:s klimatrapporter.

Utmärkelse: Mottagare av 2019 års Forskningskommunikationspris från Danmarks Frie Forskningsfond. Var en del av FN:s klimatpanel som tillsammans med Al Gore fick Nobels Fredspris 2007.

Nej, anser den välkända danska professorn och klimatdebattören Kirsten Halsnæs, som menar att få människor känner till att enbart tre procent av växthusutsläppen i världen kommer från flyget.

– Om vi ​​ska begränsa temperaturförändringar till 1,5 grader eller 2 grader, krävs en insats i alla sektorer. Det handlar alltså om förnybar energi, effektivitetsförbättringar, besparingar i industri och byggnader samt minskad vägtransport och nya renare transportmedel. Jordbruket måste också inkluderas med insatser i både produktion och konsumtion. Att sluta flyga är för ensidigt och kommer aldrig att kunna få brett stöd.

Att ensidigt bojkotta rött kött löser inte heller klimatfrågan, det kan till och med vara farligt att så lättvindigt förenkla den till en rätt på middagsbordet, enligt Halsnæs. Att äta hållbart handlar om att sätta sig in i matens hela produktionskedja – som även omfattar exempelvis foderhållning, förädling och transporter.

”Om vi ​​ska begränsa temperaturförändringar till 1,5 grader eller 2 grader, krävs en insats i alla sektorer.”

Vidare kan klimatmedvetna hjälpa till genom att leva energisnålt, återvinna och minska sitt matsvinn. Men om klimatkrisen ska tacklas på riktigt så måste den upp på politisk nivå och in i styrelserummen.

Halsnæs menar att fokus bör ligga på innovationer inom energi, jordbruk och transporter – och att motivera snabbväxande ekonomier att följa det globala Parisavtalet om klimatet. Hon vill också se en koldioxidskatt.

Kommer vi att klara klimatkrisen tror du, är du optimist eller pessimist?  

– Jag är optimist, det finns gott om lösningar och politisk vilja, och det har varit mycket större framsteg inom energisektorn än väntat under de senaste 20 åren.

Publicerat 08.07.2019