Kultur

Jeff Bezos 5 bästa kristips

Bild: Shutterstock

För inte så många år sedan var Amazon enkom en digital bokhandel. I dag kan man köpa så gott som det mesta från e-handelsjätten som under våren och sommarens coronapandemi har fått en oväntad medvind. Så är också »external trends« ett av Amazon-grundaren Jeff Bezos favoritämnen, hur man anpassar sig efter nya förutsättningar – även när det handlar om en global kris. Här är hans fem viktigaste lärdomar för ständig utveckling:

1. Tänk alltid »dag 1«!

Det som funkade igår funkar inte alltid i morgon. För Bezos är varje dag den första. »Dag 2 är stillastående. Följd av irrelevans. Följd av smärtsam nedgång. Följd av döden. Och det är därför det alltid är dag 1.«

Identifiera problemen som krisen medför, sätt samman en lista med nyckelfrågor och låt en expertgrupp söka efter svaren.

2. Tempo, tempo, tempo

Om bolaget har funnits en längre tid har vissa processer och rutiner spelat ut sin roll. Då är det inte läge att vara nostalgisk. För att kapitalisera på de nya behov som uppstått när kunden har ändrat livsstil under exempelvis en pandemi krävs förmågan att snabba på utvecklingstakten.

3. Omfamna omständigheterna

Enligt Bezos är ledarens viktigaste uppgift att förvandla yttre omständigheter till medvind för företaget. Covid-19 är just en sådan yttre omständighet. Vad är mest i fokus för dina kunder just nu?

4. Tveka inte – fatta beslut!

En erfaren ledares viktigaste uppgift är besluten. Bezos uppmanar ledare att bestämma sig snabbt. Oftast kan det göras utifrån 70 procent av den information man behöver, för att verkställa besluten och ta lärdom av kundernas reaktioner.

I en pandemi finns inga givna svar, så utgå från din kunskap om kundernas behov. Prova de översta idéerna på listan, få feedback, bygg vidare på det som fungerar och reparera det som inte gör det.

5. Kunden är jämt missnöjd…

Och glöm inte, oavsett hur bra du är: »Kunderna är alltid underbart missnöjda … alltid på jakt efter något bättre… Det viktiga är att ha tålamod och prova nytt, acceptera misslyckanden, så frön och ta hand om skotten, och dubbla insatsen när kunden väl är nöjd.« Amazons hantering av kunderna i coronapandemin är ett skolexempel på detta.

Publicerat 26.10.2020