Kultur

Japan får ensamhets­minister

49 procent känner sig ensamma, enligt en global undersökning. Japan löser problemet med att utse en minister som ska främja mänskliga relationer

Den globala kostnaden för psykisk ohälsa – räknat i förlorad produktivitet, frånvaro och personalomsättning – uppskattas till cirka 25 miljarder kronor per år enligt World Economic Forum. Inte har läget blivit bättre, eller människor gladare, av coronapandemins påbjudna isolering heller.

Enligt en ny världsomfattande studie uppger hälften av alla arbetande att de upplevt mer ångest på grund av osäkerhet runt arbetet och 55 procent har känt stress på grund av förändrade arbetsrutiner. Och hela 49 procent känner sig ensamma eller isolerade.

Just ensamheten har fått många länder att agera. I Japan har en minister för ensamhet utsetts: Tetsushi Sakamotos uppgift är att stimulera sociala nätverk och mänskliga relationer. 16 procent av alla japaner över 60 år säger att de inte har någon att vända sig till om de skulle få problem, så Sakamoto lär få fullt upp. 

Publicerat 20.06.2021