Kultur

It’s not rocket science

Är hjärnkirurger och raketforskare smartare än folk i allmänhet? Nu har forskningen äntligen ett svar på den frågan…

En ung glad affärsman i elegant kostym ritar hjälm, satellit och raket i tomt utrymme med en krita
Nej, hjärnkirurger och raketforskare är faktiskt inte smartare än vanligt folk. Bild: Shutterstock

”Hur svårt kan det vara?”  ”Det är ju inte direkt hjärnkirurgi – eller rymdteknologi…” Du har säkert använt uttrycken några gånger.

De härstammar från engelskans ”It's not rocket science” och antyder att just raketkonstruktörer – eller möjligen neurokirurger – har de allra svåraste jobben.

Men är hjärnkirurger och rymdingenjörer verkligen så mycket smartare än oss andra? Frågan gäckade en grupp forskare vid University College London som bestämde sig för att ta reda på om det låg någon sanning bakom dessa stereotyper.

Forskarna lät 329 rymdingenjörer och 72 neurokirurger i Storbritannien, EU, USA och Kanada utföra kognitiva tester. I dessa mättes bland annat arbetsminne, uppmärksamhet, förmågan att planera och resonera samt hur väl personerna hanterade känslomässiga utmaningar.

Inga jätteskillnader

Enligt resultatet, som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMJ, var hjärnkirurgerna bättre på språkliga utmaningar än ingenjörerna. Rymdteknikerna å sin sida var starkare på mental problemlösning.

Men när de båda gruppernas resultat jämfördes med allmänhetens hittade forskarna inga jätteskillnader: De enda statistiskt säkerställda olikheterna var att neurokirurgerna var något snabbare på problemlösning än gemene man – men att de också hade ett något sämre minne.

Studien kan användas för att sticka hål på den, möjligen oförtjänta, respekt många hyser för just hjärnkirurgers och rymdingenjörers intelligens, konstaterar organisationen och konferensarrangören World Economic Forum på sin hemsida. Det behövs, eftersom det inom några år kommer att råda arbetsbrist inom båda yrkeskategorierna. 

Publicerat 02.02.2022