Ekonomi

Investera i AI
– men hur?

Att artificiell intelligens, AI, kommer att påverka det mesta i vår omvärld är nog de flesta överens om. Många har även upptäckt AI som kapitalplacering. Här skriver Nordeas investeringsstrateg Maria Wendestam om den än så länge relativt outforskade marknaden.

Konseptuell illustration om att investera i AI
Ingen tvivlar på att AI:s inflytande bara kommer öka – men hur investerar man i det på bästa sätt?

AI var ordet på allas läppar under 2023. Vi exponerades inför innovationer som den smarta virtuella assistenten ChatGPT, och de AI-relaterade bolagen tog glädjeskutt på börsen. Det står utom rimligt tvivel att AI är mer än en fluga. Men är det för sent att investera nu, när många aktier inom området har gått så otroligt starkt det senaste året?

Nordea Investments har precis gett ut rapporten ”Artificiell intelligens – bubbla eller teknisk revolution?” som ger en aktuell bild av AI-marknaden. Här finns tips om hur man som investerare kan tänka och det inkluderas även ett par konkreta investeringsförslag. Utifrån den rapporten kommer jag nu att gå igenom de viktigaste frågeställningarna.

Maria Wendestam
Maria Wendestam är investeringsstrateg på Nordea Investments och är en av de cirka 30 strateger och analytiker som tar fram placeringsinriktningarna som Private Bankings rådgivning bygger på. Foto: Henric Uhrbom

Vad är egentligen artificiell intelligens?

Artificiell intelligens är en teknik som gör att datasystem genom given eller tidigare given information kan tänka, lära sig och utföra uppgifter. Tack vare att stora mängder data på kort tid analyseras kan systemen se mönster och dra slutsatser som vi människor inte har kapacitet till. AI-tekniken har funnits i runt 50 år men det är först nu som den har kunnat börjat användas av gemene man. I dag kan vi till exempel se tekniken i form av virtuella assistenter på hemsidor – däribland nordea.se – som dygnet runt finns redo att svara på enklare frågor. Dagens personbilar må inte vara självkörande (än) men många av dem har AI-drivna säkerhetsfunktioner och i allt fler hem finns en smart termostat som effektiviserar energianvändningen.

Vad finns det för AI-bolag?

Bolag är exponerade mot AI på olika sätt. Vi har dels de företag som utvecklar tekniken och själva AI-verktygen, både för egen och andras del, och som i Nordeas rapport kallas för pionjärerna. Sedan har vi de så kallade möjliggörarna, som står för erforderlig infrastruktur i form av hård- och mjukvara. Den här gruppen kan liknas vid de som sålde spadar i guldruschen på 1800-talet, och är alltså bolag som är helt avgörande för att tekniken ska kunna användas. I båda dessa grupper hittar vi flera av de stora amerikanska techbolagen, som fullständigt har dominerat börserna de senaste åren.

Sedan finns det bolag inom helt andra branscher som kan bli vinnare på AI genom att integrera tekniken i sin verksamhet, och av den anledningen är en intressant investering. Många företag, oavsett bransch, hanterar stora mängder data och där kan AI-verktyg med fördel användas för att strukturera och använda datan på lämpligt sätt. Till exempel kan läkemedelsföretag på ett snabbare och mer effektivt sätt ta fram nya läkemedel, och alla företag som har någon form av kundregister kan låta AI-verktyget kartlägga behov och beteenden för att därigenom kunna utveckla nya produkter och tjänster. Ju större mängd data som finns tillgänglig – desto mer träning får AI-verktyget och utfallet kan bli mer relevant. Den här gruppen av företag, tillämpare, växer i takt med att allt fler inser nyttan med AI-teknik.

dystopisk bild om AI går samma väg som IT-bubblan. Men där AI sidan är ljusare
Det finns vissa likheter med IT-bubblan i början på 2000-talet, men även stora skillnader. De allra flesta högt värderade AI-företag är till exempel välkapitaliserade.

Vad finns det för risker? Kan det bli som IT-kraschen i början av 2000-talet?

Det finns alltid risker med investeringar och i det här fallet är det lätt att dras med när det pratas om detta teknikunder som ska revolutionera hela världen. Då ligger det också nära till hands att dra paralleller tillbaka till millennieskiftet och den hysteri som då rådde kring IT-aktier. Likväl finns ett par väsentliga skillnader:

  • Dagens aktievärderingar är inte till närmelsevis lika höga, och de bolag som rusat mest är stora välkapitaliserade bolag som gör stora vinster. Vid millennieskiftet såg vi kursrusningar i alla bolag som hade något med internet att göra – oavsett om det fanns kapital eller etablerad verksamhet.
  • Innan IT-kraschen rådde högkonjunktur, där riskaptiten var hög och räntenivåerna var med dåtidens mått låga. 2023 kommer nog både företag och privatpersoner att minnas som ett ganska tufft ekonomiskt år, med hög inflation och stigande räntor. Trots den besvärliga makroekonomiska miljön har AI-företagen ändå kunnat leverera.
  • Slutligen bör man ha i minnet att IT-bubblan må ha varit just en bubbla – där och då. Likväl var det början på något stort, och internet har förändrat samhället i grunden. Det gick bara lite för fort och infrastrukturen var inte utbredd. I dag har de flesta av oss en smart telefon i fickan, som både kan svara på vad det blir för väder i morgon och boka bord på en bra restaurang. AI-tekniken är alltså mer lättillgänglig än vad internet var i slutet av 90-talet, när folk i bästa fall hade en modemuppkoppling.

Så nej, vi tror inte på en generell bubbla vad gäller AI-tekniken, utan det är ett tema som vi tror kommer fortsätta vara aktuellt under lång tid framöver. Sedan ligger utmaningen i att sålla förlorarna och hitta guldkornen.

Konseptuell illustration om att investera i AI
Vi står inför stora samhällsförändringar och AI kommer att vara inblandat i de flesta av dem.

Många AI-bolag gick starkt på börsen i fjol. Är det för sent att investera?

AI är en megatrend som kommer vara aktuell i decennier framöver. Såtillvida är det i allra högsta grad fortfarande ett intressant investeringstema. Det svåra är att veta vad man ska investera i – vid alla stora teknikskiften finns det både vinnare och förlorare.

Mina kollegor inom Investments som skrivit rapporten jag nämnde, listar både risker och möjligheter. Vi har gemensamt också tagit fram förslag på enskilda värdepapper och aktiefonder som vi tycker ger en passande exponering.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa rapporten Artificiell intelligens – bubbla eller revolution.

Om du är intresserad av att investera i AI, diskutera med din rådgivare i Private Banking om hur det skulle passa i din portfölj.

Är du ännu inte kund? Välkommen att kontakta oss!  


Text: Maria Wendestam  Illustration: KAI / ChatGPT

Publicerat 24.01.2024