Hållbarhet

Investera hållbart och gör skillnad

Karim Sayyad, analytiker på Nordea Sustainable Finance.

Minskat köttätande och klimatkompenserade flyg i all ära. Men det är genom att investera hållbart som vi som privatpersoner på riktigt kan göra skillnad för klimatet - och framtiden.

– Effekten av vad vi kan uppnå genom att flytta kapital kan åstadkomma mycket mer globalt än att exempelvis källsortera, fast det är viktigt också, säger Karim Sayyad, analytiker på Nordea Sustainable Finance och medförfattare till boken Guld och gröna skogar (tillsammans med Sasja Beslik).

Karim Sayyad

• Senior analytiker inom hållbara finanser på Nordea. Analyserar bolag och sektorer utifrån affärsetiska, miljömässiga och sociala kriterier. Har ansvarat för påverkansdialoger för att få bolag att förändra hållbarhetsarbetet. Tidigare bland annat verksam på Nordeas kapitalförvaltning.

• Född och uppvuxen i Stockholm. Magisterexamen i finans, kandidatexamen i ekonomi. Studier i sustainable finance vid University of Oxford.

• Skrivit boken Guld och gröna skogar: Investera klimatsmart och bli rik, tillsammans med Sasja Beslik. Där visar författarna konkret hur man investerar lönsamt och samtidigt bidrar till att världen blir mer hållbar.

– Det är inkonsekvent att skippa ett flyg om året men samtidigt investera i kinesiska kolbolag genom sin pension.
Klimatsmart sparande innebär att man säkerställer att de slantar som investeras enbart går till bolag och fonder som är anpassade för att ställa om till en hållbar framtid. Rent konkret kan det handla om att undvika företag som sysslar med fossila bränslen och i stället stödja hållbara bolag inom exempelvis energi-, infrastruktur- och livsmedelsbranscherna.

Den här typen av investeringar har ökat markant de tio senaste åren. Trots detta är merparten av allt förvaltat kapital i världen, över 85 procent, fortfarande inte placerat utifrån några hållbarhetsmål.

Det kan bero på föreställningen att hållbara investeringar ger sämre avkastningsmöjligheter. Men så är det inte, en investerare kan uppnå lika bra avkastning genom att investera ansvarsfullt och ha en bra diversifiering i portföljen.

Karim Sayyad hoppas att det blir en ändring så att alltfler väljer att gå över till hållbara investeringar. En utveckling som även Nordea driver på. Under 2019 har Nordea Liv & Pension flyttat 22 miljarder kronor från traditionella investeringar för att minska påverkan på klimat och miljö.

– Det krävs enormt mycket kapital för att uppnå målen i Parisavtalet eller FN:s hållbara utvecklingsmål. Privata investeringar utgör en stor del av detta, inte minst pensionssparandet som ju dessutom är långsiktigt, 30-40 år eller mer. Här kan man verkligen göra skillnad i sitt val av placeringar.

Publicerat 19.08.2019