Personligt

I huvudet på en chefsstrateg

Johan Larsson, ny chefsstrateg efter Michael Livijn, berättar om strategin bakom investeringarna och pekar ut riktningen för framtiden.

Johan Larsson. Foto Afroditi Kellberg

Grattis till nya jobbet! Men vad gör en chefsstrateg egentligen?

– Tack så mycket! Chefsstrategen ingår i ett team av analytiker och strateger med representation från fyra nordiska länder. Vi sätter samman strategiska modellportföljer utifrån bankens rådgivningsfilosofi, som i sin tur vilar på vetenskaplig portföljteori.

– Som chefsstrateg sitter jag även med i ”The House View Team”, en investeringskommitté som varje månad tar fram en aktuell marknadssyn som resulterar i konkret investeringsrådgivning för Private Bankings rådgivare och kunder.   

Johan Larsson

Bor: Kommer ursprungligen från Växjö men bor i Saltsjö Boo, Nacka.

Familj: Jag är gift och har tre barn. Två pojkar och en flicka i åldern 12, 9 och 5 år.

Dold talang: Min fru säger att jag är bra på att städa.

Favorithobby: Tog skepparexamen och körde stridsbåt i det militära och med det som bakgrund gillar jag att vara ute på sjön.

Om du inte hade jobbat inom finans? ”Både mina föräldrar är pensionerade överläkare, överlag är det mycket läkare i släkten. Vid något tillfälle har jag ifrågasatt om jag kanske skulle blivit läkare i stället. De som fick mig att bli ekonom är min morbror och gudfar som är professor i ämnet.”

Vad har du själv för bakgrund?

– Efter avslutad värnplikt började jag studera ekonomi och har en magisterexamen i nationalekonomi. Parallellt med studierna var jag aktieintresserad och överlag intresserad av marknaden. Mitt första jobb fick jag på Erik Penser Fondkommission och därifrån blev jag rekryterad till Enskilda Securities, aktiedelen inom SEB. Jag jobbade drygt 14 år inom SEB, avslutningsvis inom SEB Wealth Management. Därefter blev det 4,5 år på den diskretionära kapitalförvaltningen på Erik Penser Bank och nu närmast kommer jag från Nordea Markets.

Allokering är något som ofta nämns av er strateger. Vad innebär det egentligen?

Det refererar till hur resurserna och kapitalet fördelas mellan och inom olika tillgångsslag i en portfölj. Det som vanligen ingår i en portfölj är aktier, räntor och alternativa tillgångar till exempel hedgefonder. Allokeringen är helt enkelt fördelningen mellan dessa. 

Du nämnde den omfattande marknadssynen som tas fram varje månad. Hur används den?

– Som utgångspunkt för vår marknadssyn finns det en strategisk, långsiktig allokering. Ovanpå den tillkommer det taktiska, där vi i investeringskommittén kan rekommendera övervikt eller undervikt i olika tillgångsslag. När aktiemarknaden ser ut att vika i en viss region kan vi rekommendera att man går ner till neutralläge eller undervikt.

– Men det är alltid den långsiktiga strategiska allokeringen som är viktigast, den står för huvuddelen av avkastningen i en portfölj. De taktiska rekommendationerna är till för den som vill vara aktiv och göra omplaceringar.

Rekommenderar ni samma allokering till alla, oavsett hur mycket kapital man har?

– Det finns en grundallokering men det tas även hänsyn till specifika och individuella riskprofiler. Vill man ta mer risk för att få mer avkastning kan man ha mer riskfyllda instrument i portföljen. Därför finns det olika placeringsinriktningar. 

Hur påverkas världsekonomin om coronaviruset utvecklas till en pandemi och hur ska jag som placerare tänka i så fall?

– Aktiemarknaden antog inledningsvis att de negativa effekterna från virusutbrottet skulle bli tillfälliga och trenden i marknaden har därför varit stark. Nu, och med lite fördröjning, kom så en kraftigare marknadsreaktion. Mycket som ett resultat av att virusrisken tidigare inte diskonterats ordentligt. Att viruset fortsätter att sprida sig, och att viktiga ekonomier som till exempel Sydkorea och Italien påverkas, riskerar att medföra en negativ effekt på såväl europeisk, asiatisk som global tillväxt. Som placerare får man räkna med hög volatilitet den närmaste tiden. Vi strateger tror fortfarande mer på aktier än på räntor men vi följer utvecklingen noga. Om det sker någon förändring i vår syn på marknaden kommer vi självklart att informera detta till Private Bankings rådgivare och kunder.

Var någonstans tycker du att vi befinner oss i konjunkturcykeln just nu?

– Vi är sent i konjunkturen vilket också innebär att man bör vara extra försiktig. Världsekonomin visade tecken på att stå på stabilare mark före virusutbrottet, men givet den utdragna konjunkturcykeln och den höga värderingen bör man vara lite vaksam. I det kortare perspektivet är coronaviruset som sagt en extra osäkerhetsfaktor. Bäst är som alltid att ha en långsiktig plan och ha en bra strategisk allokering i sin portfölj. 


Vad gör förra chefsstrategen?

Michael Livijn har gått över till en ny roll som chief investment manager och arbetar nu som rådgivare i investeringsfrågor för större kunder inom Nordea Private Banking.


Publicerat 26.02.2020