Ekonomi

Hur får du svar på dina skattefrågor?

Det är inte alltid lätt att veta hur man löser olika frågeställningar som kan uppstå om skatter. Här får du vägledning av Private Bankings affärsjurister Anna Sandén och Sandra Svanström.

Bokföringsbakgrund med frågetecken i orange färg.
Bild: Shutterstock

Skatteverket är en stor kunskapskälla att ösa ur när det gäller frågor om skatter och myndigheten har även som ledstjärna att förklara komplexa skattefrågor på ett begripligt sätt. Här kommer några tips om hur du kan gå till väga för att få fram de svar du behöver.

Hemsidan – en bra utgångspunkt

Om du har frågor eller funderingar som rör skatt och deklaration finns till en början mycket intressant och användbar information att ta del av på Skatteverkets hemsida. Under rubriken Privat/Skatter finns till exempel en utförlig beskrivning av vilka regler som gäller för olika sorters värdepapper. På flera håll finns länkar till mer utförlig rättsinformation och Skatteverkets Rättsliga vägledningar.

Anna Sandén

Anna Sandén

Äger du marknadsnoterade aktier kan det vara spännande att gå in under rubriken ”Aktiehistorik” och läsa om bolagets historiska händelser sedan noteringen, som emissioner, utdelningar, inlösen eller uppköp, och vilka skatterättsliga konsekvenser som uppstår för dig som ägare. Här finns i förekommande fall länkar till Råd och Meddelanden som Skatteverket lämnat om en specifik händelse. För vissa utländska bolag och vissa onoterade bolag finns även information om det är så att Skatteverket har lämnat så kallat brevsvar.

Uppstår frågor kring din bostadsförsäljning – exempelvis om du kan utnyttja de nya reglerna som säger att det inte utgår någon ränta i samband med att du begär uppskov med en reavinstskatt – logga in på Mina sidor med Mobilt BankID på Skatteverkets hemsida och ta reda på om du kan göra en ansökan. Reglerna kan tillämpas i efterhand, alltså även om du redan har betalt skatt när du sålde din bostad.

Sandra Svanström

Sandra Svanström

Kontakta Skatteverket 

Hittar du inte svar på din fråga via Skatteverket hemsida kan du till exempel ringa eller mejla. Vår erfarenhet är att Skatteverket svarar på mejl inom ett par dagar, ofta ett koncist och kortfattat svar. Svårigheten är ju att ställa frågan på ett sätt som gör att man får med alla relevanta omständigheter för att svaret ska bli så tillförlitligt och användbart som möjligt. I de allra flesta fall är det ett svar du kan förlita dig på, men skulle meningsskiljaktigheter uppstå i efterhand bör man vara medveten om att det alltid finns en risk att Skatteverket säger att de inledningsvis inte fick all relevant information för sin bedömning av ditt specifika fall och därför kommer fram till en annan uppfattning vid din taxering.

Ansök om förhandsbesked

Står man inför en större transaktion eller omstrukturering och är osäker på de skatterättsliga konsekvenserna finns möjligheten att ansöka om att i förväg få ett rättsligt bindande besked, ett så kallat förhandsbesked. Skatteverket lämnar inte några bindande förhandsbesked, utan detta ansöker man om hos Skatterättsnämnden, en myndighet under Finansdepartementet.

Hit kan du vända dig

Skatteverket
skatteverket.se hittar du svar på det mesta som handlar om skatter, deklaration, folkbokföring, fastigheter och bostad samt skatteregler som berör dig som har internationella inkomster.

Skatterättsnämnden
Skatterättsnämnden är en myndighet under Finansdepartementet som ger bindande förhandsbesked i skattefrågor. På skatterattsnamnden.se kan du göra ansökan och även läsa om andra förhandsbesked som lämnats.

Förhandsbesked är avsett för svårare skattefrågor, där svaret inte är givet utifrån lagtext eller praxis. Syftet med förhandsbesked är att det ska komma fram nya avgöranden som vägledning på skatteområdet. Notera att beskedet bara är bindande under en viss begränsad tid. Det upphör om förutsättningarna inte längre stämmer överens med det som framgick av ansökan eller om det sker en lagändring som påverkar frågan.

Det tar olika lång tid att få svar på sin ansökan, bland annat beroende på frågans komplexitet. I de allra flesta fall anlitas ett ombud på revisions- eller advokatbyrå för att upprätta en ansökan om förhandsbesked. Att söka ett förhandsbesked är förenat med en ansökningskostnad. En fysisk person eller ett fåmansföretag brukar få betala minimiavgiften 6 000 kr medan större bolag har en högre avgift, vanligtvis maxbeloppet 20 000 kr.

På Skatterättsnämndens hemsida kan man ta del av avgjorda förhandsbesked i avidentifierat skick. Alla besked publiceras dock inte utifrån sekretesshänsyn. Hos Skatterättsnämnden gäller nämligen en mycket stark sekretess, vilket innebär att uppgifter om dina personliga eller ekonomiska förhållanden som tas med i ansökan inte får lämnas ut. Om beslutet överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen gäller däremot domstols­sekretess, som inte är lika långtgående.

Kontakta Private Banking

Har du skattefrågor som du går och funderar på är du välkommen att kontakta oss affärsjurister genom din rådgivare på Private Banking, så kan vi hjälpa dig att komma vidare. Vi är fem affärsjurister och ingår i ett större team av jurister tillsammans med våra familjerättsjurister. Affärsjuridik, skatterätt och familjerätt är avhängigt av varandra och det är viktigt att man ser till alla delar när man tar viktiga beslut om sin förmögenhet.

Text: Anna Sandén och Sandra Svanström   
Foto: Jean-Claudia Mårtensson och Erica Papagiannopoulou

Publicerat 24.09.2021