Ekonomi

Hongkongs osäkra vägval

Hongkongs roll som en länk mellan väst och Kina är inte längre lika självklar. Kinas politiska inflytande oroar, konsekvenserna efter pandemin märks fortfarande och ekonomin går kräftgång. Vad ska hända med det en gång så glittrande Hongkong?


Källor: The Economist, DI, Wikipedia

Publicerat 18.01.2024