Ekonomi

Hög tid att summera skatteåret 2021

Behöver du fylla på ditt skattekonto? Om du har haft stora inkomster under 2021 kan det vara aktuellt att göra en fyllnadsinbetalning. Anna Sandén, affärsjurist på Private Banking, tipsar om vad som är bra att tänka på just nu när det gäller skatter.

Dags att summera skatteåret 2021 – här är de viktigaste datumen att hålla koll på. Foto: Shutterstock

Så är det dags igen, ett år går fort och frågan är om inte detta på många sätt märkliga år har gått ännu fortare än det förra. Oavsett pandemin så är det nu dags att som privatperson summera skatteåret 2021.  

Om du kommer att få kvarskatt och vill undvika kostnadsränta är det två datum du ska ha koll på i år – den 14 februari och den 3 maj. Håller sig din kvarskatt under 30 000 kronor kan du vänta med att betala till i maj. Ränta på kvarskatt över 30 000 kronor börjar däremot löpa redan från och med den 15 februari. Skatteverket ska därför ha fått en inbetalning redan den 14 februari för att inte ta ut ränta på kvarskatt över 30 000 kronor. Inbetalningen görs på bankgiro 5050-1055 och ditt personliga OCR-nummer fås enkelt via Skatteverkets e-tjänst på www.skatteverket.se. Numera kan du även swisha fyllnadsinbetalningen – logga i så fall in på skatteverket.se och följ instruktionerna under Skatter och deklarationer.

Hur vet jag om jag får kvarskatt?

Om det blir kvarskatt eller inte beror så klart på din unika situation. På löner och pensioner innehåller ju utbetalaren i normalfallet preliminärskatt som täcker skattekostnaden. Samma gäller för ränteinkomster och utdelningar från börsbolag som du förvarar på vp-konto eller fri depå.

Om du däremot gjort vinster på exempelvis värdepapper, sålt en bostad eller annan värdefull tillgång, erhållit utdelning från fåmansbolag eller har en enskild näringsverksamhet med positivt resultat – då kan det bli aktuellt med fyllnadsinbetalning eftersom det i de flesta fall inte dragits någon skatt.  

Tänk också på att banken inte innehåller någon preliminär skatt vid fondförsäljningar. Banken rapporterar visserligen vinsten till skatteverket men skatten måste du själv beakta inför en eventuell fyllnadsinbetalning.

En skatt som man ibland glömmer bort – trots att den funnits sedan 2012 – är skatt på fondinnehav. Bestämmelsen innebär att man flyttar beskattningen från själva fonden till ägaren genom att det beräknas en schablonintäkt om 0,4 procent av värdet på dina fondandelar vid årets ingång. Schablonintäkten beskattas sedan som inkomst av kapital i deklarationen. För en privatperson innebär det att den faktiska skatten blir 0,12 procent (0,4 x 30%) av fondandelarna värde. Detta bör du alltså också beakta vid en fyllnadsinbetalning.

Anna Sandén, affärsjurist på Private Banking.
Anna Sandén, affärsjurist på Private Banking.

Har du dina investeringar inom ett så kallat skatteskal är det bra att veta att det inte dras någon preliminärskatt. För ISK blir det en årlig schablonintäkt som ska tas upp som inkomst i kapital och för svenska kapitalförsäkringar dras skatten löpande inne i skalet. Så vad gäller ISK ska schablonintäkten tas med i beräkningen om du vill fyllnadsinbetala. Däremot behöver du i detta sammanhang inte beakta skatten på innehav i svenska kapitalförsäkringar. Schablonintäkten på fondandelar på 0,4 procent som nämndes ovan tas inte ut på andelar som finns inom ett skatteskal.

Är du osäker på om du har ytterligare skatt att betala avseende inkomstår 2021 finns det numera en tjänst på Skatteverkets hemsida som hjälper dig att göra en skatteberäkning.  

Bostadsförsäljning och uppskov

Har man sålt sin bostad med vinst kan man ju i vissa fall få uppskov med skatten på vinsten om man köper en ny bostad. Det utgår numera inte heller någon ränta på uppskovsbeloppet. Dessa förmånliga regler kan bli tillämpliga även på tidigare försäljningar för vilka du redan betalt skatt, det går nämligen att göra ansökan om uppskov i efterhand.

Om detta är aktuellt för dig finns på Skatteverkets hemsida en e-tjänst där du kan se om du uppfyller villkoren för uppskov, och vilket belopp det i så fall skulle bli. Beviljas du uppskovet i efterhand – och får återbetalning av redan inbetald skatt – är det viktigt att ha med sig att det du gör är att skjuta beskattningen på framtiden. Notera att du kan bli påförd en retroaktiv uppskovsränta för den tid då reglerna sa att uppskovet löpte med ränta. Bra att tänka på är också att du kommer att beskattas enligt de kapitalvinstregler som gäller den dag du tar fram ditt uppskov.

Skattereduktion välgörande ändamål

Har du lämnat gåvor till välgörande ändamål kan du under vissa förutsättningar få skattereduktion i din privata deklaration med 25 procent av gåvobeloppet. För gåvor som lämnats under 2021 medges skattereduktion med max 1 500 kr, vilket motsvarar en gåva på 6 000 kr. Möjligheten till skattereduktion dubbleras i deklarationen nästa år, du kommer då att kunna få skattereduktion med 3 000 kr om du lämnar gåvor om 12 000 kr. Denna information finns i de allra flesta fall redan förtryckt i din deklaration då Skatteverket har fått information från den välgörenhetsorganisation som du valt att stödja. 

Skattereduktioner på grund av pandemin

Vi jurister har fått en del frågor under året om pandemin innebär att man kan få avdrag för extra kostnader – till exempel arbetsrum, bredband, möbler eller fika - som man haft när man jobbat hemma. Skatteverket har meddelat att några sådana avdrag inte kommer att medges. Det har heller inte införts några utvidgade möjligheter till avdrag för resor till och från arbetet på grund av pandemin.

Skatteavdrag för ROT och RUT

ROT innebär att du får avdrag på din skatt för viss del av arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad av fastighet. RUT är ett avdrag för hushållsnära tjänster. Materialkostnader och resekostnader får aldrig räknas med i underlaget för varken ROT eller RUT.

ROT och RUT räknas ihop. Inga beloppsjusteringar har skett för 2021, så taket för RUT är fortfarande 75 000 kr och för ROT högst 50 000 kronor per person och år. Sammanlagt kan alltså en privatperson få max 75 000 kronor i rot- och rutavdrag för året.

För dig som beviljats ROT- eller RUT avdrag är det bra att komma ihåg att det bara är ett preliminärt avdrag fram tills Skatteverket godkänner deklarationen. Det gäller alltså att man har skatt att betala för att täcka upp ett redan beviljat avdrag. De skatter som får användas är inkomstskatt på lön, kapital och näringsverksamhet samt fastighetsavgift och fastighetsskatt. Avkastningsskatt från kapitalförsäkring kan däremot inte tillgodogöras när man beräknar ROT eller RUT.

DATUM ATT HA KOLL PÅ

14 feb 2022 Har du obetald skatt på inkomster från 2021 som överstiger 30 000 kronor och inte vill betala kostnadsränta behöver du betala in till ditt skattekonto senast den 14 februari 2022, därefter utgår en kostnadsränta som för närvarande är 1,25 procent. 

24 feb 2022 Om du vill få din deklaration digitalt är 24 februari sista dagen att skaffa en digital brevlåda. Med en digital brevlåda får du post från Skatteverket och andra myndigheter digitalt i stället för på papper. Du kan välja mellan flera digitala brevlådor, till exempel Kivra och Min myndighetspost.

3 maj 2022 Har du obetald skatt på inkomster från 2021 upp till 30 000 kronor räcker det att du gör inbetalningen före den 3 maj för att undgå kostnadsränta. Den 3 maj är också den dag din deklaration senast ska finnas hos Skatteverket.
Väljer du att inte göra inbetalning av skatt enligt ovan löper kostnadsräntan fram till den slutliga förfallodagen, därefter höjs räntan avsevärt med ett tillägg av 15 procent, till för närvarande 16,25 procent. Den slutliga förfallodagen anges på ditt slutskattebesked.

14 mars 2022 Fick du ditt slutskattebesked så sent som i december 2021 avseende dina inkomster under 2020, och det visar att du har gammal kvarskatt att betala, är förfallodagen 14 mars 2022. Fram till detta datum har det redan börjat utgå ränta enligt den lägre kostnadsräntan, därefter höjs räntan med 15 procent.

Text: Anna Sandén  

Publicerat 01.02.2022