Ekonomi

Hög lön = utåtriktad personlighet

Extrovert? Grattis, då har du större chans att få ett välbetalt jobb.

Bild: Shutterstock

De är välformulerade, ambitiösa och verkar aldrig ha problem med att ta en jobbig kund. Människor med så kallad extrovert personlighet har vissa fördelar i arbetslivet. De har till och med 25 procents högre chans än andra att landa ett höglönejobb, visar en brittisk metastudie som sociologer och psykologer vid University of Cambridge och University of Kent gjort.

Forskarna var nyfikna på vad, utöver kognitiva förmågor som intelligens och gott minne, som påverkar ens karriär. Genom att analysera över 90 redan publicerade studier kom de fram till att extroverta personlighetsdrag – som sociala förmågor och gott självförtroende – i kombination med hög självaktning och positivitet har avgörande betydelse för karriärframgångar. Men noggrannhet, ett personlighetsdrag som inte alltid tillskrivs extroverta, var också ett plus i kanten, enligt forskarna. Den som är grundlig och välplanerad har 20 procents högre chans än andra att knipa en position med hög lön.

Att vara utpräglat introvert kan dock ha andra fördelar. Tystlåtna och detaljorienterade personer överträffar ofta chefers och investerares förväntningar när de väl hamnar i en ledarposition, noterar tidskriften The Economist. Tur då att det finns ungefär lika många av varje sort. Enligt Karl Moore, docent vid McGill University i Kanada som specialstuderat personlighetstyper, är cirka 40 procent av människorna extroverta och lika många introverta. 20 procent uppvisar båda dragen, något som bland annat gör dem till utmärkta försäljare.

Publicerat 26.04.2021