Kultur

Hanterar kvinnliga ledare covid-19 bättre?

Illustration: Maja Norrby

Vad har Nya Zeeland, Serbien, Taiwan och Bangladesh gemensamt med Finland, Danmark och Norge? Det är exempel på länder som har tagit sig igenom de första månaderna av coronakrisen med relativt få smittade och i ett globalt perspektiv få dödsfall. De är också länder som styrs av kvinnor. Två brittiska ekonomiprofessorer, Supriya Garikipati och Uma Kambhampati, har undersökt sambandet, rapporterar World Economic Forum.

Tilläggas ska att vi ännu är i början av pandemin och det finns inget facit. Forskarna är också tydliga med att det är omöjligt att dra långtgående slutsatser, då endast 19 undersökta länder styrs av kvinnor jämfört med 174 av män, men trots detta är det ändå uppenbart att de kvinnligt styrda länderna så här långt är mer förskonade från sjukdomen.

För att få ett så relevant jämförelsematerial som möjligt har forskarna ställt grannländer mot varandra, där det finns såväl demografiska som kulturella och ekonomiska likheter, men där ett land styrs av en kvinna, övriga av män. Oavsett om jämförelsen har gjorts med ett eller fler grannländer är statistiken tydlig, när kvinnor sitter vid rodret har dödsfallen ännu så länge varit färre.

Utifrån detta har forskarna gjort följande antagande: Kvinnor tenderar att vara mindre riskbenägna än män när det gäller människoliv, men har varit villiga att ta större ekonomiska risker genom att stänga ner samhällen tidigare.

En annan förklaring, enligt forskarna, till att kvinnligt styrda länder rapporterar färre dödsfall är att parametrar som ”delaktighet” och ”kommunikation” visat sig vara viktigare för kvinnliga ledare än för män när det kommer till ledaregenskaper, och just god kommunikation är en grundbult vid krishantering (Lemoine 2016).

Bland annat lyfter man fram Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern som hyllats för sitt sätt att skapa uppslutning och förståelse för den uppkomna situationen genom att kommunicera direkt med invånarna och svara på deras frågor via exempelvis Facebook Live.

En sak kan vi dock vara helt säkra på, vi lär få se många fler forskningsrapporter och studier de kommande åren.

Publicerat 02.09.2020