Hållbarhet

Hållbart uppdrag för FN

Nordeas hållbarhetschef Anders Langworth har blivit invald till ett nyinstiftat miljöprogram i FN, UNEP FI Banking Board. Vi bad Anders berätta om det spännande uppdraget.

Grattis till nya uppdraget! Hur många är det som sitter i detta forum?

– Tack så mycket! Vi är 12 personer, varav 11 är från banker med en jämn fördelning över världen, och en representant är från FN. Det känns både motiverande och roligt att få vara Nordens representant i detta viktiga forum.

Vad är UNEP FI Banking Board?

– Det är FN:s miljöprograms finansinitiativ och står för United Nations Environment Programme Finance Initiative. Alltså ett globalt samarbete där omkring 300 banker, kapitalförvaltare och försäkringsbolag är anslutna. Syftet är att öka fokus på hållbarhet, dels för sparande i form av exempelvis fonder och pension dels i utlåning, både till privat- och företagskunder.

Just ”Banking Board” är ett forum som ska styra den strategiska hållbarhetsagendan för bankvärlden och säkerställa att de nästan 200 banker som skrivit under nya Principles for Responsible Banking uppfyller de krav som ställs.

Principerna du nämner lanserades i september förra året, hur har det gått sedan dess?

– Det har gått över förväntan. Sedan lanseringen, med nästan 130 banker i september 2019 så har ytterligare omkring 60 anslutit sig. Inledningsvis var betydligt fler än häften av alla banker från Europa men det börjar bli en bättre spridning med fler från Nordamerika, Asien och Afrika.

Vad kommer du att göra som invald i det nya forumet?

– Viktigaste delen just nu är att se till att det finns verktyg och stöd för alla banker, stora som små, att integrera hållbarhet på ett mer systematiskt sätt. Vi ska också klargöra hur utvecklingen och uppfyllnad av satta mål avrapporteras till UNEP FI. Jag har inget speciellt ansvarsområde men konstaterar att vi nordiska banker tillsammans med några väldigt duktiga europeiska ligger i framkant. Av den anledningen behöver vi ta en större roll för att inspirera och även utmana banker i andra delar av världen.

Hur ofta träffas ni och hur?

– Minst en gång i kvartalet och utöver det har vi extra möten för specifika projekt eller händelser. Digitala möten kommer vara prioritet, även efter Covid-19, men vid en del möten som exempelvis årliga stämman behöver vi vara på plats fysiskt. Det är ännu inte bestämt var. UNEP FI har sitt huvudkontor i Schweiz.

Slutligen, hur ser du på hållbarhetsutvecklingen i vår egen bank?

– Som en bra slutkläm, så har jag en mycket positiv syn på det som sker i branschen. Det går snabbt och det som varit något på sidan om, börjar nu bli en naturlig del i diskussioner kring framtida mål och strategier i alla delar av banken. Det finns dock mycket kvar att göra och vår ledningsgrupp har satt högt fokus på hållbarhet, så vi ska köra så det ryker!

Foto: Karl Nordlund

Publicerat 30.09.2020