Hållbarhet

Hållbara finanser

Tillsammans med 29 andra banker i världen har Nordea tagit fram ett dokument som ska göra finansmarknaden mer hållbar, men också tjäna som inspiration för andra branscher. Anders Langworth på avdelningen för hållbara finanser berättar om hur det gick till.

Anders Langworth är en av Nordeas chefer för hållbara finanser.

I slutet av september samlas världens ledare i FN-skrapan i New York för årets Climate Week: Ett klimattoppmöte med spetsiga debattinlägg och överläggningar om allt från migration till kriserna i Jemen och Syrien väntar stats- och regeringscheferna.

Anders Langworth

Gör på Nordea: Driver arbetet med hållbarhet över hela koncernen.

Karriär: Citibank, Genworth Financial och Nordea sedan 2011.

Intresse: Friluftsliv som vandring, fiske och skärgården.

Viktigaste frågan just nu: Minska koldioxidutsläppen!

Tittar på: Serien Breaking Bad gillade jag.

Läser just nu: Andarnas Labyrint av Carlos Ruiz Zafón.

Dold Talang: Talang vet jag inte, men har bestigit några höga berg.

Men i år kommer även ett stort antal bankföreträdare till FN. De ska nämligen underteckna FN:s principer för hållbar bankverksamhet (UN Principles for Responsible Banking), ett dokument om sex punkter som Nordea tillsammans med 29 andra banker tagit fram. Anders Langworth, naturälskare och en av Nordeas chefer för hållbara finanser, säger att principerna syftar till att förändra branschen så att den blir ledande när det gäller att uppnå viktiga mål för att skapa hållbar tillväxt.

– Dokumentet är ett ramverk som det är tänkt att bankbranschen i hela världen ska förhålla sig till för att vi ska kunna leva upp till Parisavtalet om klimatet och FN:s hållbara utvecklingsmål. Det har tydliga krav och innefattar även krav på uppföljningar och avstämningar, berättar han.

Vad innebär principerna rent konkret?

– Att banksektorn ska ta ett helhetsgrepp och en mer aktiv roll för att driva positiva och hållbara förändringar för individer, näringsliv och samhälle. Det handlar bland annat om tydligare mål, ökad transparens och ökat samarbete för att möjliggöra förändringarna tillsammans med kunderna.

Innebär det att ni kan komma att sluta investera i exempelvis företag som sysslar med fossila bränslen?

– Utan att gå in på någon bransch är det generellt jätteviktigt att vi ser över vad det är för slags bolag vi investerar i eller lånar ut pengar till, så att vi ställer krav, som är hållbara på lång sikt. Tack vare principerna kan vi ha en bättre och mer utvecklande diskussion med kunderna. Vi har ett affärstänk som säger att vi inte bara ska fråga oss ”kan vi göra det?” utan också ”bör vi göra det?”, vilket innebär att vi redan i dag säger nej till vissa affärer och investeringar.

De 125 bankerna som undertecknar dokumentet har sammanlagda tillgångar på 46 biljoner dollar.

”Dokumentet är ett ramverk som det är tänkt att bankbranschen i hela världen ska förhålla sig till för att vi ska kunna leva upp till Parisavtalet om klimatet och FN:s hållbara utvecklingsmål.”

Hur många banker skriver under principerna under FN-veckan?

– I nuläget är det cirka 125, men vi räknar med att betydligt fler ansluter sig senare under hösten. Eftersom dokumentet innefattar krav på bankerna så tar det lite tid för alla att ta ställning och fatta beslut om att gå med. Därför är jag extra stolt över att Nordea varit med och skapat detta från grunden, säger Anders Langworth som gärna framhåller insatserna från alla kollegor, främst hållbarhetsexperterna Per Bengtsson och Magdalena Kettis som drivit arbetet sedan början av 2018.

”Vi ska inte bara fråga oss ’kan vi göra det?’ utan också ’bör vi göra det?’”

På din fritid har du även startat Bankers for Climate, vad är det?

– En ideell organisation för folk i vår bransch som vill engagera sig för klimatet, lite av en pepp-organisation som belyser möjligheterna i vår bransch när det gäller att påverka positivt.

Varför är du så engagerad i klimatfrågan?

– Jag älskar natur och friluftsliv. Men de senaste åren har jag sett så mycket konstigt hända i världen: glaciärer smälter, berg rasar, fiskarter utrotas. Det känns inte ok att bara rycka på axlarna och titta på.

Hur påverkar engagemanget dig som privatperson?

– Jag tänker efter mer, bland annat när det gäller resor och mat. Jag åker kommunalt så ofta jag kan, jag försöker äta mindre rött kött och jag har förstås sett över mitt sparande. Att leva hållbart handlar inte om att ställa livet på ända. Det kan räcka med att fråga sig om man verkligen behöver det man är på väg att klicka hem.

På fritiden driver Anders Langworth den ideella organisationen Bankers for Climate.

6 PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE BANKING

1. Alignment: We will align our business strategy to be consistent with and contribute to individuals’ needs and society’s goals, as expressed in the Sustainable Development Goals, the Paris Climate Agreement and relevant national and regional frameworks.

2. Impact & Target Setting: We will continuously increase our positive impacts while reducing the negative impacts on, and managing the risks to, people and environment resulting from our activities, products and services. To this end, we will set and publish targets where we can have the most significant impacts.

3. Clients & Customers: We will work responsibly with our clients and our customers to encourage sustainable practices and enable economic activities that create shared prosperity for current and future generations.

4. Stakeholders: We will proactively and responsibly consult, engage and partner with relevant stakeholders to achieve society’s goals.

5. Governance & Culture: We will implement our commitment to these Principles through effective governance and a culture of responsible banking.

6. Transparency & Accountability: We will periodically review our individual and collective implementation of these Principles and be transparent about and accountable for our positive and negative impacts and our contribution to society’s goals.

Foto: Karl Nordlund

Publicerat 16.09.2019