Hållbarhet

Hållbar tjänstepension

Vill du ha en hållbar lösning för din tjänstepension? För dig som är kund i Private Banking finns nu flera nya pensionsportföljer att välja på.

Cecilia Kellner är förvaltare på Nordea Liv & Pension och ansvarig för hållbarhet inom pensionsförvaltningen på Nordea. Här förklarar hon hur arbetet med förvaltningen går till och vad du som pensionssparare kan förvänta dig.

Varför ska man investera tjänstepensionspengarna i hållbara företag?

– Världen och vi människor står inför stora utmaningar gällande jordens resurser, klimatpåverkan och framtida hot mot vår hälsa. Vi har inte råd att investera våra pengar i företag som inte tar dessa utmaningar på allvar och därmed potentiellt försämrar den värld våra barn ska växa upp i.

Som pensionssparare har man alla möjligheter att påverka sin omvärld genom de val man gör för sitt kapital. Med det långsiktiga sparandet finns stora möjligheter att göra skillnad genom att välja hållbara alternativ och på så sätt också få möjlighet att njuta av sin pension i en ljusare framtid.

Cecilia Kellner

Gör i Nordea: Ansvarig för hållbarhet inom pensionsförvaltningen på Nordea och förvaltar bland annat Hållbara familjen.  Har jobbat med analys och förvaltning i drygt 15 å, tidigare bland annat som förvaltare på Strand Kapitalförvaltning och med krediter på BNP Paribas samt aktieanalys på Carnegie.

Bor: I Saltsjöbaden.

Familj: Make och tre barn.

Intressen: Min familj, tennis, skidåkning och golf.

Dold talang: Är hyfsat bra på att bredspackla väggar.

Vilka pensionsportföljer finns att välja på?

– Vi har nyligen breddat erbjudandet inom Hållbar förvaltning, som är en förvaltningstjänst som är exklusiv för Nordea Private Bankings kunder.

Nu finns det fyra portföljer med olika risknivå: Hållbar Försiktig, Hållbar Balans, Hållbar Tillväxt och Hållbar Avkastning. Alla fungerar som val inom individuell tjänstepension och privat ålderspension.

Hur gör jag för att få tillgång till dessa portföljer?

– Ta kontakt med din rådgivare i Private Banking så kommer ni tillsammans fram till vilken lösning som blir bäst för dig och ditt pensionskapital.

Vilken typ av investeringar görs inom de hållbara portföljerna?

– Portföljerna investerar i globala aktier med en betydande övervikt mot Sverige samt företagsobligationer, stats- och bostadspapper. Mixen av de olika tillgångsslagen varierar beroende på kundens och portföljens investeringsprofil. Hållbarhetskriterierna är högt satta och vi undviker att investera i kontroversiella branscher, den fossila sektorn samt företag som bryter mot internationella normer.

Kan jag förvänta mig en attraktiv avkastning eller är detta mer filantropi?

– I dessa produkter är utgångspunkten att avkastningen ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi investerar i hållbara företag där vi ser att den finansiella potentialen är stor. Vi gör varken avkall på avkastning eller hållbarhetsaspekter.

Hur ser efterfrågan ut för hållbara investeringar?

– Vi ser en ökad medvetenhet och stigande efterfrågan på integrering av hållbarhet inom alla slags investeringar. Det är främst drivet från Norden men har de senaste åren även spridit sig ut till övriga världen. Jag tror efterfrågan kommet att öka, inte minst med bakgrund av de olika regulatoriska krav inom hållbarhet som EU håller på att ta fram samt även Parisavtalet som innebär vi måste begränsa temperaturökningarna till max 2 grader. 

Vilka trender eller teman ser du framöver?

– Just nu är det väldigt stort fokus på klimatfrågan och hur vi ska lösa övergången från fossilt till förnybart. Framöver tror jag mycket kommer handla om att minska själva efterfrågan på fossila bränslen, snarare än att ersätta dem. Våra konsumtionsmönster och hur vi väljer att leva och konsumera är det som styr. Medvetenheten hos individen har ökat, vilket också kommer att påverka företagen och det kommer att avgöra om de kommer att bli lönsamma eller inte. En del företag kommer ut som vinnare i detta och andra som förlorare.  

Foto: Emil Fagander

Publicerat 02.07.2020