Hållbarhet

Grönt toppmöte

I början av juni samlas ministrar, stats- och regeringschefer från när och fjärran i Stockholm. Detta för att delta i Stockholm+50, FN:s högnivåmöte om miljö- och samhällsfrågor, som Sverige tillsammans med Kenya står värd för.

Flygfoto över grön mangroveskog. Naturlandskap. Tropisk regnskog. Afrika. Gambia. Senegal.
Ledare från världens alla hörn reser i början av juni till Stockholm för en miljökonferens i FN:s regi. Foto: Shutterstock

Ambitionen med konferensen är att högtidlighålla 50-årsjubiléet av FN:s första miljömöte men framför allt för att snabba på genomförandet av FN:s hållbara utvecklingsmål och Parisöverenskommelsen om klimatet. Världsledarna ska bland annat diskutera hur takten i omställningen mot hållbara samhällen kan öka och hur fler gröna jobb kan skapas, enligt regeringens hemsida.

Sverige och Kenya står värdar för FN:s miljökonferens Stockholm+50 som hålls den 2-3 juni på Älvsjömässan i Stockholm. Bild: UN Environment Programme

Miljömötets namn speglar att FN:s allra första miljökonferens hölls för 50 år sedan, 1972, i just Stockholm. Det skedde på initiativ av Sveriges dåvarande statsminister, socialdemokraten Olof Palme och mötet hade temat Bara en jord. Nu samlas ledarna i stället kring devisen En hälsosam planet för allas välstånd – vårt ansvar, vår möjlighet.

isbjörn på isflak
FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 står i centrum för det miljömöte som hålls i Stockholm i början av juni. Agenda 2030 består av 17 mål som bland annat syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar samt skapa fredliga och trygga samhällen. Foto: Shutterstock

Publicerat 28.04.2022