Hållbarhet

Goda obligationer

Anette Eineljung, ränteförvaltningschef på Nordea Asset Management.

Nordea har nyligen investerat totalt 640 miljoner kronor i två olika sociala obligationer, där syftet är att finansiera projekt för att lindra effekterna av covid-19. Men vad är sociala obligationer egentligen och i vilka fonder och pensionslösningar återfinns de?

Vi har pratat med Anette Eineljung, ränteförvaltningschef på Nordea Asset Management, om en investeringsform som väcker ett allt större intresse.

 Vad skiljer sociala obligationer från traditionella obligationer?

– De emitteras inom ett ramverk där pengarna är öronmärkta för ett specifikt socialt ändamål. Något som överensstämmer väl med Nordeas inriktning mot ansvarsfulla investeringar. Vi kan genom dessa investeringar bidra till samhällsnyttan. 

Vad är det för sociala obligationer som Nordea har investerat i?

– Investeringarna har gjorts i en femårig social obligation, som getts ut av International Finance Corporation, som är en del av Världsbanken, samt i en treårig så kallad ”response bond”, en obligation som Nordiska Investeringsbanken gett ut. Medlen i obligationerna är öronmärkta och kommer att finansiera projekt som ska lindra de ekonomiska och sociala konsekvenserna orsakade av covid-19-pandemin, främst inom hälso- och sjukvård, utbildning samt finansiering till småföretag. 

Anette Eineljung

Gör i Nordea: Chef för den svenska ränteförvaltningen på Nordea Asset Management. Har jobbat med förvaltning i drygt 20 år och har tidigare även arbetat på Nordea Markets och Swedbank.

Bor: På Gärdet i Stockholm.

Familj: Man och två vuxna döttrar.

Intressen: Gillar att vara i rörelse, träna och vara ute i naturen. Uppskattar musik, teater och god mat.

Dold talang: ”Har nog inga dolda talanger. Kan däremot berätta att jag jobbat som volontär ett år i Sri Lanka. Det var väldigt lärorikt och har gett mig en ödmjuk inställning till mycket i livet.”

Räknar ni med att obligationerna ska ge avkastning eller är de mer att ses som välgörenhet?

– Syftet med investeringarna har varit affärsmässiga, vi har alltså köpt obligationer som ska ge avkastning. Och hittills har det gått bra, vi köpte dem till en högre ränta än vad andra obligationer på marknaden med motsvarande kreditvärdighet och löptid hade. Samtidigt har pengarna gått till investeringar av något bra, en ren win-win-situation!

Vilka av Nordeas fonder har innehav i obligationerna?

– För närvarande framför allt de som används i bankens pensionslösningar. Exempelvis kommer obligationsdelen i Nordeas Generationsfonder, det vill säga fonder som erbjuds till Nordeas kunder som sparar inom premiepension, att ha innehav i dessa obligationer. Vi har också gjort investeringar för de diskretionära räntemandat som vi förvaltar åt Nordea Liv & Pension.

Hur stor del av marknaden utgörs av sociala, gröna och hållbara obligationer?

– I pengar räknat finns det runt 310 miljarder kronor som investerats i sociala, gröna och hållbara obligationer på den svenska räntemarknaden.

Kommer sociala obligationer bli en allt större del av Nordeas investeringar?

– Ja, om vi kan hitta lämpliga låntagare som passar in i vår förvaltningsprocess är det en trolig utveckling. Vi har ju sedan länge investerat i gröna obligationer och jag hoppas på ett utökat utbud även av sociala obligationer.   

Publicerat 28.04.2020