Ekonomi

Gift eller sambo – bra att tänka på

Är det någon skillnad mellan att vara sambor och gifta? I vardagen är det troligtvis inte det. Men rent juridiskt är skillnaderna stora och något som kan innebära olika ekonomiska konsekvenser. Private Bankings familjerättsjurist Catharina von Harten reder ut vad som gäller.

Private Bankings familjerättsjurist Catharina von Harten
Private Bankings familjerättsjurist Catharina von Harten.

Många tror felaktigt att man per automatik äger tillgångar tillsammans om man blir sambor eller gifter sig. Makar, sambor och andra, till exempel syskon, kan självklart äga tillgångar tillsammans på grund av att man gemensamt har köpt något eller för att man ärvt eller fått egendom gemensamt.

Men gemensamt för makar och sambor är annars att så länge förhållandet består så äger var och en sitt och ansvarar för sina eventuella skulder. Jag tror att det var filmstjärnan Zsa Zsa Gabor (gift 9 gånger) som sa ”Man gifter sig inte rik, man skiljer sig rik” och det stämmer ganska bra.

Bodelning

Både Äktenskapsbalken och Sambolagen har regler om bodelning. Gemensamt för dessa är att rätten till bodelning är en framtida rätt som inträder den dag samboförhållandet eller äktenskapet upphör, på grund av separation eller dödsfall.

Bodelning innebär att parterna delar på nettovärdet (i princip marknadsvärdet efter avdrag för eventuella skulder) av viss egendom eller all egendom.

Vilka tillgångar ska bodelas? Här är det stor skillnad mellan sambor och makar.

För sambor gäller att det endast är bostad och bohag som har anskaffats för gemensamt bruk som ska bodelas. För makar gäller som huvudregel att alla tillgångar ska bodelas. Det spelar ingen roll om tillgången har anskaffats före äktenskapet eller under äktenskapet.

Det jag skriver ovan är hur bodelningsreglerna fungerar enligt lag. Men, det kan vara så att någon av parterna exempelvis har fått egendom i gåva eller arv från en släkting, med villkor att det skulle vara mottagarens enskilda egendom. Då ska denna egendom inte bodelas.

Om två makar eller sambor är överens och vill att en eventuell bodelning i framtiden inte ska ske enligt lag, kan de upprätta samboavtal eller äktenskapsförord och bestämma något annat. Formkraven för dessa dokument skiljer sig åt. Ett äktenskapsförord måste registreras hos Äktenskapsregistret på Skatteverket för att vara giltigt men ett samboavtal kan inte registreras.

Arv

Arvsreglerna är också olika för sambor och makar. För sambor är lagen väldigt enkel, - sambor ärver aldrig varandra, oavsett hur länge de varit sambor. Om sambor vill ärva varandra måste ett testamente upprättas.

Makar ärver varandra ibland. Om makarna enbart har gemensamma barn, eller inga barn alls, ärver de varandra fullt ut enligt lag. Men om de enbart har särkullbarn ärver de inte varandra enligt lag, då ärver barnen.

En make eller sambo kan ensidigt eller tillsammans upprätta ett testamente och reglera hur arvet ska fördelas. Formkraven för ett testamente är detsamma oavsett vem som skriver det. Arvsreglerna och regler om enskild egendom och giftorättsgods gör dock att man inte alltid kan testamentera som man vill.

Försäkringar

Om en avliden person har försäkringar (pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar och rena livförsäkringar) tillfaller dessa förmånstagaren/förmånstagarna till försäkringen. Det är standard att make eller sambo är förmånstagare i första hand och att barn är det i andra hand. Här likställs alltså sambo och make, trots att sambor inte har någon legal arvsrätt.

Även beträffande försäkringar kan man göra ett aktivt val och ändra förmånstagare så att försäkringen tillfaller den eller de personer man vill. När det gäller pensionsförsäkringar finns det dock en begränsad krets av personer som kan vara förmånstagare.

Bytt civilstatus? Då gäller nya regler

När ens civilstatus ändras är det viktigt att se över sina familjejuridiska handlingar. Om man till exempel är sambo och har ett samboavtal som avtalar bort bodelningsreglerna avseende bostad och bohag – vad händer då om man gifter sig med sin sambo?

I den situationen gäller inte samboavtalet längre och enligt huvudregeln ska alla tillgångar omfattas av bodelning. Om makarna vill ha samma juridiska konsekvenser som om de vore sambor måste de upprätta ett äktenskapsförord.

Om sambor med gemensamma barn gifter sig fördelas arvet på ett annat sätt efter giftermålet. Så länge de är sambor ärver barnen sin förälder. Men när paret gifter sig ärver makarna varandra och barnen ärver först den dag den sista föräldern går bort.

Se över familjejuridiska handlingar

Om sambor eller makar är överens om att ett befintligt samboavtal eller äktenskapsförord ska upphöra måste ett nytt samboavtal eller äktenskapsförord upprättas. Det fungerar alltså inte att bara makulera handlingen. Ett testamente kan däremot makuleras om man inte vill att det ska gälla.

Reglerna om bodelning och arv är till stor del dispositiva, vilket innebär att parterna själva kan upprätta dokument som reglerar dessa frågor utifrån sina önskemål. Gör det – och se över dokumenten löpande så att de överensstämmer med dina eller era önskemål över tid.

Vi familjerättsjurister finns till hands för dig som vill ha hjälp med äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev och testamente.

Text: Catharina von Harten Foto: Henric Uhrbom

Publicerat 26.04.2021