Ekonomi

Framtids­säkra din morgondag

Private Bankings familjerättsjurister får ofta frågor om framtidsfullmakter, vad de omfattar och hur man skriver dem. Helene Rydberg Unger reder ut begreppen.

ett äldre par som dansar tillsammans på stranden
Genom en framtidsfullmakt utser du själv den person eller personer som ska företräda dig om du i framtiden blir permanent oförmögen att fatta beslut.

I snart fem år, sedan juli 2017, har vi levt med lagstiftningen om framtidsfullmakt. Fullmakten var efterfrågad sedan länge, då det behövdes alternativ och komplement till att ha en god man eller förvaltare. 

Vi familjerättsjurister har hjälpt många av våra kunder att upprätta framtidsfullmakter. Här beskriver jag hur en sådan fullmakt fungerar och ger några goda råd om vad man ska tänka på när den skrivs.

Fullmaktshavarens roll

Genom en framtidsfullmakt utser du själv den person eller de personer som ska företräda dig om du i framtiden blir permanent oförmögen att fatta beslut, kanske på grund av demens eller annan sjukdom. De som då får träda in i ditt ställe kallas fullmaktshavare. Du som skrivit fullmakten kallas för fullmaktsgivare.

En framtidsfullmakt får enligt lagen omfatta både personliga och ekonomiska angelägenheter. Detta ses allmänt som en av de viktigaste fördelarna med en framtidsfullmakt.

Ersättare och granskare

Du kan ange en ersättare i framtidsfullmakten, det brukar vara lämpligt. Det kan ju hända att den person du utsett till fullmaktshavare är avliden eller av andra skäl oförmögen att åta sig uppdraget, när det väl är dags.

Har du utsett flera fullmaktshavare kan du ange en turordning för dem, så att en i taget träder in för att sköta uppdraget. Detta är vanligt om man har flera barn. Ett tips är att om ett av barnen är fullmaktshavare så kan de andra syskonen vara granskare. Syskonen kan då få redovisning av fullmaktshavarens åtgärder och förslagsvis en grundligare genomgång en eller två gånger om året.

Helene Rydberg Unger
Helene Rydberg Unger är familjerättsjurist i Nordea Private Banking. Foto: Jörgen Hinder

Vad kan fullmaktsuppdraget omfatta?

Att vara framtidsfullmaktshavare kan innebära att förvalta fullmaktsgivarens tillgångar och företräda denne mot myndigheter, avtalsparter och liknande. Det kan också vara att sälja bostad eller fritidshus när fullmaktsgivaren inte längre kan bo kvar.  

Det är du som fullmaktsgivare som sätter villkoren för vad fullmaktshavaren får göra och inte. Du kan också utse flera olika fullmaktshavare, som ska ta hand om olika delar i fullmakten. Kanske önskar du en person för att sköta din ekonomi och en annan som fattar beslut kring din personliga omsorg.

Allomfattande framtidsfullmakt

Om du vill att fullmaktshavaren ska ha så stora befogenheter att företräda dig som möjligt ska du upprätta en allomfattande framtidsfullmakt. Det innebär att fullmaktshavaren får ingå alla slags avtal och vidta alla slags åtgärder som du själv skulle kunnat göra om du var frisk.

Dock finns det begränsningar enligt lag. En fullmaktshavare kan till exempel aldrig skriva ett testamente för den sjukes räkning eller ansöka om skilsmässa för denne. En framtidsfullmakt omfattar inte heller sjukvård eller tandvård.

Framtidsfullmakt med begränsningar  

Om man inte vill att fullmakthavaren ska ha full behörighet kan du skriva en framtidsfullmakt som endast omfattar vissa åtgärder.

Nordeas egen framtidsfullmakt är ett exempel på en fullmakt med begränsningar – den omfattar enbart innehav i Nordea.

Nordea insåg tidigt att innehavaren av en framtidsfullmakt kommer att behöva en enkel och bra lösning för att sköta fullmaktsgivarens bankaffärer via internet.

Nordea utvecklade därför, som första bank i Sverige, en särskild internettjänst för framtidsfullmaktshavare.

Idag har vi ett stort antal personer som är framtidsfullmaktshavare och har denna tjänst. För att få tillgång till tjänsten måste fullmaktsgivaren ha fyllt i Nordeas formulär för framtidsfullmakt. Fullmaktshavaren kan, när framtidsfullmakten börjar gälla, lämna in den i original till banken för förvaring. På detta sätt vet banken alltid att originalet finns och att fullmaktshavaren är behörig.

Får en fullmaktsgivare ge bort mina tillgångar?

Detta är den vanligaste frågan vi jurister får när vi diskuterar framtidsfullmakt med våra kunder. Svaret är att det är du som fullmaktsgivare som bestämmer i fullmakten om gåvor får ges eller ej.

Vanligast är att fullmaktsgivaren vill att fullmaktshavaren ska få ge gåvor vid jul, födelsedagar eller andra högtidsdagar. Det handlar då om sedvanliga gåvor som fullmaktsgivaren hade gett om han eller hon själv kunnat fatta beslut. Detta kan du alltså ange. 

Men om du har tillgångar som du tänker dig ska gå i arv är det viktigt att överväga begränsningar i framtidsfullmakten, så att fullmaktshavaren inte kan ge bort eller avyttra dessa tillgångar. Det kan exempelvis handla om en fastighet eller aktier i ett familjeföretag. Du kan dock skriva att fullmaktshavaren får avyttra tillgångarna men att det då krävs skriftligt godkännande från arvingarna.

Vilka är formkraven för en framtidsfullmakt?

Fullmaktsgivaren ska vara 18 år och förstå innebörden av vad fullmakten omfattar.  

Fullmakten skall vara skriftlig.

Det ska framgå att dokumentet är en framtidsfullmakt.

Framtidsfullmakten ska vara daterad, undertecknad samt bevittnad av två personer som inte får vara släkt med fullmaktsgivaren. Det är för övrigt samma bevittningskrav som för testamente.

Var förvaras en framtidsfullmakt?

Det är endast original som gäller (inte kopia) när en framtidsfullmakt ska användas. Fullmakten kan inte registreras, utan du måste själv förvara den på ett betryggande sätt.

Kom ihåg att berätta för den eller dem som du utsett till fullmaktshavare var du förvarar din framtidsfullmakt.

Hur många fullmakter behöver jag?   

Vi brukar rekommendera att man skriver två framtidsfullmakter. Dels en allomfattande framtidsfullmakt, dels Nordeas egen framtidsfullmakt.

Den mer allomfattande har man för att agera som fullmaktshavare mot andra än banken, till exempel om en mäklare ska sälja bostaden. Denna fullmakt behåller du som fullmaktshavare i original.

Nordeas egen framtidsfullmakt lämnas in i original till banken när den börjar gälla och fullmaktshavaren tecknat det internetavtal som vi erbjuder. Eftersom en allomfattande framtidsfullmakt behöver användas utanför banken, och då visas upp i original, kan vi inte erbjuda någon internettjänst på grundval av sådana fullmakter. Originalet behöver alltid finnas hos Nordea när internettjänsten ska användas.

Fundera även på om du har behov av andra bankfullmakter redan nu. Även om du kan fatta egna beslut kanske du kan behöva hjälp med dina egna eller ditt företags bankärenden om du blir sjuk.

Finns det ett formulär jag kan använda?  

Ja, blanketten för Nordeas framtidsfullmakt finns på Nordeas hemsida. Den kan du skriva ut, fylla i, underteckna och få bevittnad. Förvara sedan ditt original väl. Nordeas egen framtidsfullmakt lämnas över till banken först sedan den börjat gälla och inte innan. På hemsidan finns bra sammanfattande information om hur fullmakten fungerar och hur du fyller i den.   

Text: Helene Rydberg Unger

Publicerat 30.03.2022