Ekonomi

Förvara testamentet säkert

Allt fler värdehandlingar kan sparas digitalt, men testamenten är fortfarande fysiska och behöver lagras någonstans. Här får du några tips på vart du kan vända dig.

Nordea och andra banker tillhandahåller inte längre bankfack på kontoren, då efterfrågan har minskat när digitaliseringen ökat. Det kan vara problematiskt om man har skrivit ett testamente, som ju måste förvaras på ett säkert sätt ända fram till den dag det ska börja gälla. Ett testamente är en originalhandling som inte kan ersättas av en vidimerad kopia eller en pdf. Så var förvarar man det? Här följer några alternativ.

Familjens Jurist
Nordea har avtal med Familjens Jurist för bland annat testamentesförvar. Engångskostnaden är idag 1 995 kronor och som kund i Nordea Private Banking får du 500 kronor i rabatt. För att lagra testamentet ska du besöka Familjens Jurists lokala kontor, alternativt Fonus. Ett avtal upprättas och testamentet förvaras sedan i ett centralt brandsäkert arkiv. Vill du ändra testamentet eller lägga in ett nytt tillkommer en administrativ avgift (som man dock bjuder på under 2020).

Familjens Jurist har bevakning av dödsfall genom sökning mot folkbokföringen. Inom 14 dagar från dödsfall får de meddelande om att en person är avliden. Testamentet skickas då till testamentsexekutor eller dödsbodelägare. Här finns mer information om testamentesförvar hos Familjens Jurist.

Testamentsbanken
Hos Testamentsbanken kan olika handlingar förvaras, såväl testamenten som gåvobrev, samboavtal, försäkringsbrev med mera. Den årliga avgiften för testamentesförvar är 250 kronor. Registreringskostnad 300 kronor tillkommer vid start av förvaringen. Ska testamentet ändras tillkommer även en administrativ avgift.

Testamentesbanken bevakar inte om en person avlider så det är viktigt att tala om för anhöriga var testamentet finns någonstans.  

Läs mer på Testamentsbankens hemsida. Där finns formulär som du ska fylla i, liksom anvisningar för vart testamentet ska skickas för att förvaras.

Svenska Begravningsbyråer (SBF)
Hos SBF kan du förvara upp till tio olika handlingar, eller max 40 sidor. Det kan exempelvis vara testamente, samboavtal, skuldebrev och gåvobrev. Engångskostnaden är 1 995 kronor och vid uttag, ändring eller inlägg av nya handlingar tillkommer en administrativ avgift. SBF låter varje lokal begravningsbyrå själv bestämma vad priset ska vara och dokumenten förvaras i original i begravningsbyråns kassaskåp. 

SBF har ett centralt register och bevakning över personer som avlider. Vid dödsfall ser de till att testamentet skickas till rätt anhörig. För att lagra ett testamente, besök närmaste begravningsbyrå som är ansluten till SBF.

Publicerat 04.08.2020