Nyheter & Erbjudanden

Ska du ut och resa?

Ditt kreditkort ger dig en bra reseförsäkring och Fast Track.

person väntar på ett flyg

När du bokar resa är det smart att betala åtminstone hälften av din resa med ditt Nordea Platinum eller Nordea Black. Då ingår en reseförsäkring som gäller i 90 dagar samt ett avbeställningsskydd från Moderna försäkringar.

Genom den kompletterande reseförsäkringen kan du få ersättning för:

  • Bagage- och transportmedelsförseningar
  • Outnyttjade golf- och skidaktivteter
  • Kostnader i samband med akut sjukdom och olycksfall
  • Invaliditet och dödsfall genom olycksfall
  • Självrisk på eget hem och egen bil (lämnad hemma eller med på resan)
  • Självrisk på hyrbil utomlands när resan betalats med kortet
Glad man tittar upåt

Reseförsäkringen ersätter kostnader för sjukvårds- och läkekostnader samt hemtransport. Den gäller även för familjemedlemmar, det vill säga make/maka/sambo/registrerad partner samt hemmavarande barn och barnbarn under 23 år. Försäkringen gäller även för familjemedlem som reser på egen hand.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskyddet träder i kraft om den försäkrade, närstående person, medresenär, eller person du ska besöka råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall. Ersättning lämnas för avbeställningskostnader för resa och boende upp till det maxbelopp som anges i de fullständiga villkoren.

För att ta reda på mer om det reseskydd du har i kortförsäkringen och hur du kan betala din resa, se Private Bankings hemsida och de fullständiga försäkringsvillkoren för Nordea Platinum respektive Nordea Black

Singapore stadsvy

Fast Track

En välkommen nyhet är att du som har Nordea Platinum eller Nordea Black har kostnadsfri tillgång till Fast Track, det vill säga snabbspår vid säkerhetskontrollen, på de flygplatser som är anslutna till Mastercard Travel Experiences. Dina medresenärer är också välkomna att använda tjänsten, mot en kostnad som debiteras ditt kort. Kostnaden varierar beroende på flygplats.

I Norden är det än så länge bara Helsingfors-Vanda som är ansluten till Fast Track, men mer än 180 flygplatser världen över är det. Du kan alltså använda dig av Fast Track när du reser hem från någon av dem.

Läs mer om MasterCard Travel Experiences och ladda ner appen för att hitta flygplatser och boka inpassering.

Parisvy

Publicerat 31.05.2023