Innovation

Flyger på ljus

Det låter som något ur en Harry Potter-bok. Forskare vid University of Pennsylvania i USA har lyckats få små plastfilmsfat att lyfta – enbart med hjälp av ljusenergi. Genombrottet kan bland annat leda till att mesosfären, som ligger mellan 50 och 85 kilometer ovanför jordens yta, äntligen utforskas.

Flygande boll
Forskare har lyckats få föremål att lyfta enbart med hjälp av ljus. BIld: Shutterstock.

De fyra ingenjörerna drog en lättnadens suck. De hade länge stått hukade runt en liten vakuumkammare i universitetets källare. I behållarens botten fanns bländande LED-lampor, och två minimala fat tillverkade av plastfilm.

– Vi visste inte riktigt vad vi väntade på. Men vi hoppades, berättar Mohsen Azadi, doktorand i maskinteknik, för magasinet Wired.

Väntan belönade sig. Plötsligt började de små, specialpreparerade plastfaten att levitera, till synes helt av sig själva. Experimentet, som beskrivs i den vetenskapliga tidskriften Science Advances, är det första kända där greppbara föremål lyfts av ett ljusinducerat flöde.

Video: Mohsen Azadi

Första stabila flygningen

Att skapa rörelsekraft med hjälp av ljus är förvisso inte nytt. Fenomenet, som på engelska kallas photophoresis, utnyttjar att små partiklar som samlats i gas eller vissa vätskor rör sig snabbt när de utsätts för starkt ljus. Det används i bland annat sprayflaskor, men de små partiklar som då dansar i luften kan inte ses av blotta ögat.

I källaren på University of Pennsylvania var det i stället luftpartiklarna under de knappt centimeterstora plastfaten som fick liv och lyfte föremålen. Försöket beskrivs som den första stabila flygningen av sin form.

USA:s rymdstyrelse Nasa uppges vara mycket intresserad av forskningen, rapporterar flera vetenskapssajter. Detta bland annat eftersom Mohsen Azadi även skapat en teoretisk modell som visar hur olika flygande plattor (eller kanske tefat…) kan tänkas bete sig i atmosfären. Azadi har främst fokuserat på mesosfären, dit han menar att en flygande platta bestyckad med sensorer enkelt skulle kunna ta sig.

Video: Mohsen Azadi

Mot ”ignosfären”?

Det vore något av en revolution. Mesosfären, som ligger utanför stratosfären och sträcker sig upp till drygt åtta mil över jordens yta, är nämligen den minst utforskade delen av atmosfären. Detta eftersom den ligger över den maximala höjden för flygplan och höghöjdsballonger och under den minimala höjden för rymdfarkoster och satelliter.

– Ibland kallas den på skoj för ignosfären, påpekar Igor Bargatin professor i maskinteknik och Azadis handledare, till Wired.

Tekniken med ljuslyft kan också vara användbar när vår grannplanet Mars ska utforskas, skriver sajten Futurism – men det ligger några år in i framtiden.

Publicerat 24.07.2022