Hållbarhet

”Finanssektorn spelar en viktig roll i miljökampen”

Bild: Shutterstock

Efter att ha ansvarat för klimat- och energifrågor på Världsnaturfonden, WWF, i tolv år började Stefan Henningsson i höstas som klimatspecialist på Nordea, där han ingår i Group Sustainable Finance.

Vad fick dig att gå över till bankvärlden?

– Två skäl: Rent intellektuellt ser jag att finanssektorn spelar en viktig roll för att minska förbränningen av fossila bränslen och bekämpa de värsta klimatförändringarna. Mycket görs, gröna obligationer har blivit rockstjärnorna inom obligationsbranschen, men mer kan göras. Vi står inför ett momentum inom sektorn, och jag kunde känna att jag på WWF stod lite på utsidan och tittade på.

– Det var också tydligt i Nordeas rekryteringsprocess att det inte var min finansiella erfarenhet som var viktig, utan klimatkunskaperna. Det känns väldigt spännande. Här kan jag både lära mig och hjälpa till väldigt mycket.

Stefan Henningsson

Gör: Klimatspecialist på Nordea.

Bor: Åkersberga.

Familj: Gift och har tre barn, två killar, en tjej.

Intressen: Tennis, golf, löpning, tillbringa tid med familjen.

Miljöintresset: Fick upp ögonen för kärnkraftsfrågan på gymnasiet och gjorde ett specialarbete om olika energislags inverkan på miljön. Läste industriell ekonomi i Linköping och valde individuell miljöinriktning efter att ha hört en föreläsare prata om plast på gurkor. Första jobbet handlade om leverantörskedjor inom livsmedel.

Vad gjorde du på WWF?

– Dels jobbade jag med ett innovationsprojekt i Kina, Indien och Norden där vi kartlade och lyfte fram tekniska energilösningar som kan konkurrera ut gas-, olje- och kolanvändning i olika applikationer, dels med entreprenörskap där innovativa bolag fick verifikationer och därmed både spridning och kapital. Jag jobbade med politisk påverkan och bidrog i dialogen till att få fram den klimatlag som trädde i kraft i januari 2018, och hjälpte till med stora företags omställningsplaner, miljöstrategier och klimatåtaganden.

Men hur kommer det sig att en bank anställer en klimatexpert?

– Det finns ett stort tryck på den finansiella sektorn att ta klimatfrågan på allvar, både från EU som tagit fram ett stort paket för hållbara finanser, Sustainable finance action plan, och civilsamhället. Kunder börjar ställa högre krav, liksom intresseorganisationer. Många investerare missade skiftet mot bättre energikällor, de stora energibolagen i Europa som grupp tappade hälften av sitt marknadsvärde under en femårsperiod när mindre bolag tog investeringarna. Med de nya utsläppsmålen måste vi lägga om, det som är lönsamt om tio år är ganska annorlunda, och det måste banken ha koll på. Annars missar man möjligheter och riskerar att förlora även på framtida skiften. Men jag känner mig ödmjuk inför uppgiften när jag träffar alla pålästa kollegor. Nordea är också en av de banker som har skrivit under på att vi ska följa ambitionen i Parisavtalet från 2015.

”Det som är lönsamt om tio år är ganska annorlunda mot i dag, och det måste man ha koll på”, säger Stefan Henningsson, klimatspecialist på Nordea.

Och hur ser dina arbetsuppgifter ut?

– Jag koordinerar Nordeakoncernens arbete med omställningsrisker – när nya tekniker slår ut de gamla finns det en risk med att sitta kvar i de gamla teknikerna – och den fysiska risken med global uppvärmning, som översvämningar och extremväder. Det finns många branscher som är mark- och väderberoende och det måste vi som bank och investerare ta hänsyn till. Och så är jag med i arbetet för att beakta och redovisa finansiella effekter av utsläppsminskningar, till exempel.

”Det ger mig hopp att många investerare sätter ner fötterna och det gör mig förtvivlad att alltför få av de stora utsläppsländerna agerar kraftigt.”

Hur kan en bank påverka klimatet?

– Vi kan investera mer i klimatlösningar och helt sluta att investera i kolkraft, eller i bolag som är beroende av kol. Vi kan ställa krav från investerar- eller utlånarsidan på minskade utsläpp. Vi kan ge privata kunder förmånligare lån – och gör det redan i dag – som gröna billån och fördelaktigare lånevillkor på miljöklassade hus. Till exempel.

Vilken är den viktigaste frågan att ta itu med?

– Snabb utsläppsminskning. Det och att politiker och även aktörer som banker och stora bolag höjer ribban och implementerar.

Vad känner du inför framtiden, hopp eller förtvivlan?

– Det ger mig hopp att många investerare sätter ner fötterna och det gör mig förtvivlad att alltför få av de stora utsläppsländerna agerar kraftigt. I flera stora länder går det väldigt trögt. Men det finns en gräsrotsrörelse, och i till exempel USA trotsar både stater och städer Trump och de utgör mer än hälften av befolkningen. Dessutom minskar kolkraften i både USA och Europa i snabbare takt än någonsin.

Har du något klimatsmart råd till bankens kunder?

– Vi pratar om ”biffen, bilen, bostaden, butiken och börsen” – där allt från hur vi äter, bor, shoppar och transporterar oss spelar stor roll. Men lita också på börsens betydelse. Gör en genomlysning av fonderna och byt där du kan. Nordea är rankad som en av världens mest hållbara banker och har ett stort urval hållbara investeringsalternativ. Prata med din rådgivare om detta.

Text: Mari Janson

Publicerat 30.03.2020