Hållbarhet

Filantropi: Global megatrend som gör skillnad

Han förutsåg både IT-bubblan och finanskrisen 2008. Toppinvesteraren Jeremy Grantham, medgrundare till Bostonbaserade kapitalförvaltaren GMO, har gjort sig ett namn på att alltid ligga steget före.

I dag är det dock inte finansvärlden som bekymrar honom utan vår jord och den globala uppvärmningen. Därför skänker han nu 98 procent av sin förmögenhet till klimatet, en summa på cirka en miljard kronor. Till danska Børsen säger Jeremy Grantham:

”Jag träffar många andra superrika som frågar vad de ska göra av sina pengar. Särskilt den yngre generationen är intresserad av att lägga dem på miljön”, säger han.

Övergången till grön teknologi menar Jeremy Grantham är den största revolutionen sedan den industriella. Men han är inte övertygad om att de satsningar som sker räcker för att vända den negativa klimatutvecklingen. Det behövs mer forskning och engagemang, menar Jeremy Grantham.

Enligt Ylva Schullström, filantropiansvarig på Nordeas Private Banking i Sverige, har de flesta människor i alla tider alltid haft såväl ett genuint altruistiskt som ett naturligt intresse av att engagera sig för att hjälpa andra och bidra inom områden som ligger dem varmt om hjärtat. Hon menar att begreppen ”filantropi” och epitetet ”filantrop” till viss del kan upplevas som ”störande” eftersom alla helt enkelt inte vet vad som avses.

Ylva Schullström, filantropiansvarig på Nordea Private Banking i Sverige

– Om man i stället pratar om välgörenhet så vet alla vad som menas, men då behöver vi ju påminnas om att filantropi är så mycket mer. Det handlar inte bara om att donera pengar utan många gånger så kan man även göra skillnad genom att bidra med sin tid, sitt nätverk, sin kunskap eller att engagera sig på andra vis.

Skulle du säga att intresset för filantropi har ökat de senaste åren? 

– Jag är övertygad om att alla människor i Norden i dag inser att vi generellt sett har en mycket hög levnadsstandard medan miljontals människor i andra delar av världen lever under väldigt utsatta förhållanden och är i behov av akut hjälp. Det som är nytt på senare tid är ett ökat allmänt medvetande kring de faktiska klimatförändringarna som sker och dess direkta och indirekta effekter på vårt jordklot och våra samhällen. Allt fler börjar ifrågasätta vårt sätt att leva och vi märker av ett ökat engagemang för att bidra och en vilja och önskan att kunna göra konkret skillnad. Många inser nog också att offentliga medel inte räcker till som finansieringskälla utan privata initiativ och civilsamhällets insatser är helt nödvändiga för att möta dagens och framtidens utmaningar.

Hur stort skulle du säga att intresset för filantropi inom miljö och klimat är? 

– Hur långt är ett rep? Intresset är jättestort. Hållbarhet, klimat och miljöfrågor är ju en global megatrend som genomsyrar alla delar av samhället – så även när det gäller filantropiskt engagemang.

Jeremy Grantham hävdar att man inom filantropi ser en trend med allt fler yngre givare, stämmer det även bland oss nordbor? 

– Jag tror Mr Grantham har rätt i den spaningen – om vi återkommer till klimatutmaningarna som exempel så finns det ju en logik i att de yngre generationerna engagerar sig i allt högre grad plus att den allmänna medvetenheten ökat. Om vi ser till filantropiska donationer så är det väl i och för sig få förunnat att tidigt i livet kunna ge bort större summor men eftersom cirka två tredjedelar av svenskarna donerar regelbundet så finns det ju ingen anledning att tro att yngre givare inte skulle vilja stötta ekonomiskt. En tendens som vi sett är att många ur den yngre generationen gärna vill ha egna projekt snarare än att engagera sig i de stora etablerade organisationerna.  

Publicerat 25.05.2019