Hållbarhet

Fem frågor till …

… Jakob Trollbäck, grafisk designer som skapade den prisbelönta formen för FN:s globala mål för hållbar utveckling som lanserades 2015. De globala utvecklingsmålen, även kallade Agenda 2030, omfattar 17 punkter som FN:s medlemsstater ska ha uppnått till år 2030. De spänner brett över områden som utbildning, fattigdom, klimatarbete, hälsa och jämställdhet.

Svenske Trollbäck har en fot i New York, där han driver designstudion Trollbäck + Company, och en i Stockholm där han leder kommunikationsgruppen The New Division. Han älskar logik och matematik och har ett förflutet som dj.  

Jakob Trollbäck

Född: 1959 i Stockholm.

Gör: Grundare av Trollbäck + Company och kommunikationsgruppen The New Division som arbetar med hållbarhet.

Kunder: Har stora reklamuppdrag för företag som CBS, HBO, Volvo, BBC, New York Times, Nike, Samsung, amerikanska fotbollsligan NFL och många fler.

Utmärkelser: Primetime Emmy Award för bästa titeldesign.

Kuriosa: Al Pacino, Uma Thurman, Nicole Kidman är bara några av många världskändisar som Jakob Trollbäck har arbetat med när han har gjort grafiken till filmer som Night Falls over Manhattan och I väntan på Richard.

Hur tänkte du när du skapade formen för de hållbara utvecklingsmålen?

– Det var tydligt att hela projektet skulle misslyckas om det inte gick att göra utvecklingsmålen populära och lätta att komma ihåg. Ursprungligen var de skrivna med ett krångligt och lite trist språk, jag insåg att jag måste utveckla ett system för att förstå och minnas dem. Jag började med att ge varje mål ett nytt, kort namn. Sedan skapade vi ett grafiskt system där vi experimenterade med olika färggrupper. Men i slutändan var vi tvungna att ge varje mål en egen färg, 17 separata, en process som tog månader. Själva logotypen blev en cirkel med färgerna, en symbol för alla målen tillsammans.

Vilket är ditt favoritmål?

– Jag är förtjust i nummer 5 (uppnå jämställdhet och ge kvinnor och flickor större självbestämmanderätt), nummer 10 (om minskad ojämlikhet) och nummer 16 (om fredliga samhällen och hållbar utveckling). De handlar om värderingar. En stor del av problemen i världen i dag är skapade av män och deras testosteron, det är viktigt att det bemöts. Men miljömålen är också kritiska.

”För lika mycket som målen har kommit till för att lösa våra problem, så representerar de framtidens värld och framtidens värden. Och varför skulle någon vilja stå utanför den?”

Du har bland annat designat för bolag som Nike, Apple och The New York Times. Hur kommer det sig att du formgav de globala utvecklingsmålen?

– Jag blev kontaktad av den brittiske filmregissören Richard Curtis (känd för romantiska komedier som Love Actually och Fyra bröllop och en begravning) som även grundat hjälporganisationen Comic Relief och jobbat med Bob Geldofs hjälpkonserter. Han sa att de nya utvecklingsmålen kan vara sista chansen att rädda världen – men att det hela skulle misslyckas om inte målen gick att kommunicera. Vi började jobba tillsammans pro bono, helt utan ersättning, och presenterade vårt arbete för FN ett drygt halvår innan målen antogs. De blev oerhört glada, de trodde inte att det skulle gå att göra ett sådant kommunikationssystem – nästan som ett periodiskt system. Och de behöll de namn jag satt på målen.

Hur tänkte du när du lade ner så mycket obetald tid?

– Jag förstod att det var viktigt. Jag har varit socialt engagerad sedan barnsben och jag råkar veta hur man berör människor och får dem entusiastiska. I dag känner jag mig väldigt stolt när jag ser att utvecklingsmålen och deras logotyp är spridda över världen.

Kan man rädda världen med formgivning?

– Jag vet inte om man kan rädda världen med design men man kan inte göra det utan. När formgivning är både pedagogisk och lustfylld är den ett otroligt kraftfullt verktyg. •

Fakta: FN:s 17 globalas mål för hållbar utveckling

FN:s hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals, SDG) antogs vid ett toppmöte i New York hösten 2015. De 17 målen och 169 delmålen syftar till att utrota fattigdom och hunger samt tackla hälsoutmaningar, hållbarhet och klimatfrågan – samtidigt. Målen ska vara uppfyllda till år 2030.

Så här lyder de:

1. Utrota all form av fattigdom överallt.

2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och bättre kosthållning samt förespråka hållbart jordbruk.

3. Garantera ett hälsosamt liv och verka för alla människors välmående i alla åldrar.

4. Säkerställ en inkluderande, jämlik utbildning av god kvalitet och uppmuntra möjligheter till livslångt lärande för alla.

5. Uppnå jämställdhet och ge alla kvinnor och flickor större självbestämmanderätt.

6. Säkerställ tillgång till och ett hållbart användande av vatten och sanitet för alla.

7. Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.

8. Verka för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt samt full och produktiv sysselsättning med och anständiga arbetsvillkor för alla.

9. Bygg upp en hållbar infrastruktur, förespråka inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

10. Minska ojämlikheter inom och mellan länder.

11. Gör städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

12. Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter.

14. Bevara och nyttja haven och marina resurser på ett hållbart sätt.

15. Skydda, återställ och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställ markförstöringen och stoppa förlusten av biologisk mångfald.

16. Uppmuntra till fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa, bygg effektiva och inkluderande institutioner på alla nivåer.

17. Stöd verkställandet av hållbar utveckling i större utsträckning och återuppta det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Publicerat 09.08.2019