Ekonomi

Fem fördelar med holdingbolag

Varför startar man egentligen ett holdingbolag och hur förhåller det sig till verksamheten man redan bedriver i sitt företag? Här listar Private Bankings affärsjurist Pernilla Frisk de viktigaste fördelarna.

Bild: Shutterstock

Ett holdingbolag, eller ägarbolag som det också kallas, är en form av bolag som enbart äger andelar i andra företag eller bedriver kapitalförvaltning, det är alltså inte rörelsedrivande. Det finns flera skäl till att vi affärsjurister ibland rekommenderar våra kunder att starta just ett sådant bolag.

1. Beredskap för framtida ägarförändringar
En ägarförändring kan ibland komma plötsligt. Det kommer ett oväntat bud på bolaget, en delägare blir sjuk eller kanske avlider. Då kan det vara bra att man i god tid har förberett med en mer flexibel koncernstruktur.

En vanlig struktur är att man har ett holdingbolag, som i sin tur äger aktier i ett eller flera dotterbolag. Har man flera verksamhetsgrenar kan det finnas skäl att ha dessa separerade i olika bolag. Ett bra sätt att tänka är att om jag skulle få ett bud idag, har jag då en struktur som gör det möjligt för mig att kunna sälja av olika verksamhetsgrenar var för sig? Om så inte är fallet kan det vara läge att se över koncernstrukturen.

2. Kapitalförvaltningen separeras
Många bolag har betydande belopp som utgör överlikviditet. I vissa koncerner kan det finnas stora värden i flera olika dotterbolag, som tillsammans blir en ännu större summa. Om det inte finns några planer på att återinvestera i närtid bör man istället placera kapitalet för att få avkastning.

En rekommendation är att se på kapitalförvaltningen som en egen verksamhetsgren. Hur mycket ska den avkasta? Vilken risk är bolaget beredd att ta? Hur mycket avkastning ger kapitalförvaltningen kontra övriga verksamhetsgrenar?

Pernilla Frisk

Pernilla Frisk, Private Bankings affärsjurist

Kapitalförvaltning i ett holdingbolag underlättar genom att det blir mer tydligt hur mycket denna verksamhetsgren genererar. Blir handeln med kapitalet mycket omfattande kan det dock finnas skäl att inte ha den i holdingbolaget utan istället i ett eget dotterbolag.

3. Styrelsen behöver inte involveras   
Om det finns externa styrelseledamöter eller extern VD så är det inte alltid lämpligt att de är direkt involverade i kapitalförvaltningen. De kanske inte har rätt kunskaper eller så kan de ha en annan syn än ägaren vad gäller risknivå. Genom att hantera kapitalförvaltningen i ett holdingbolag så kan man undvika konflikter kring detta.

4. Riskerna minskar  
All verksamhet innebär ett risktagande – ett företag kan gå i konkurs eller råka ut för en stämning.

Genom att överlikviditet från verksamhetsbolagen samlas i ett holdingbolag, så separerar man även till viss del det legala ansvaret mellan de olika bolagen. Det kan innebära en minskad risk vid för oförutsedda händelser, exempelvis ett skadeståndskrav. Många sådana ärenden leder till förlikning och det kan då finnas en risk att förlikningssumman blir högre om det finns mycket kapital i verksamhetsbolaget.

5. Utdelningarna underlättas
För att man ska kunna göra en utdelning från ett bolag till sig själv som fysisk ägare så måste det finns fritt eget kapital enligt senast fastställda balansräkning.

Om man har kapitalförvaltning i olika dotterbolag - istället för i ett holdingbolag - så är det inte alltid det finns tillräckligt med fritt eget kapital i holdingbolaget för att dela ut det belopp man önskar. I vissa fall kommer man då behöva vänta till nästa årsstämma.

Genom att ha kapitalförvaltningen i ett holdingbolag skapar man förutsättningar för att lättare kunna dela ut under räkenskapsåret.

Hur gör man en omstrukturering?

En omstrukturering av en koncern eller ett bolag får både skatte- och civilrättsliga konsekvenser. Det är därför viktigt att man tar hjälp av expertis.

Det är inte ovanligt att de familjerättsliga aspekterna glöms bort när bolagsstrukturen förändras. Har man exempelvis befintliga aktier som enskild egendom måste man i de allra flesta fall skriva ett nytt äktenskapsförord för att även aktierna i det nya holdingbolaget ska vara enskild egendom.

Private Bankings jurister finns till hands för att bolla just din situation. Kontakta gärna din rådgivare om du vill komma i kontakt med någon av oss.

Tips! Den 9 september klockan 10 är du välkommen att lyssna på ett webbinarium om holdingbolag ur både affärsjuridiskt och familjerättsligt perspektiv. Private Bankings jurister Pernilla Frisk och Helene Rydberg Unger belyser frågor om bland annat koncernstruktur, aktier som enskild egendom och hur man gör med holdingbolag när det finns flera ägare.  

Här kan du anmäla dig till webbinariet.

Porträttfoto: Jörgen Hinder

Publicerat 27.07.2021