Ekonomi

Fem fallgropar med vilande bolag

Tänker du sälja din verksamhet och därefter låta bolaget vila? Då finns det en del att tänka på – annars kan det hända att ditt bolag inte anses som vilande ur skattesynpunkt. Private Bankings affärsjurist Pernilla Frisk reder ut vad som gäller.

Pernilla Frisk
Vilar bolaget? Det finns många aspekter att tänka på för den som vill sälja en verksamhet och låta bolaget vila, påpekar Private Bankings affärsjurist Pernilla Frisk.

Många företagare som säljer sin verksamhet väljer att vänta och låta bolaget vila i fem år innan de tar ut kapitalet. Anledningen är att skatten då kan bli 25 procent i stället för 55 procent. Men ibland visar det sig att det man trodde var ett vilande bolag inte alls är det. I denna artikel kommer jag att belysa några fällor med vilande bolag och vad du bör tänka på innan verksamheten säljs.

1. Fortsatt drift i annat bolag

En företagare kan dela upp olika verksamhetsgrenar i flera bolag, exempelvis genom att flytta över en fastighet till ett eget bolag. Om man sedan säljer företaget, men har kvar någon del av verksamheten som tidigare legat i samma koncern som det sålda bolaget, finns det risk för att man inte kan ha ett vilande bolag. Anledningen är man kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett bolag som bedriver samma eller likartad verksamhet som tidigare.

Detta gäller även om man har flyttat över kapital till ett annat bolag och bedriver någon typ av verksamhet i det mottagande bolaget.

Rad av trähus med ett enda rött trähus
Ett företag anses inte vara vilande om en del av verksamheten drivs vidare i ett annat bolag i samma koncern, varnar Private Bankings affärsjurist Pernilla Frisk.

2. Närstående bedriver drift i annat bolag

En annan fallgrop kan vara om man någon gång gjort ett generationsskifte. Om två syskon delar upp verksamheten i två olika bolag och sedan driver varsitt, finns det risk för att ingen av dem kan sälja av sin verksamhet och ha ett vilande bolag. Det spelar ingen roll om generationsskiftet gjordes för flera decennier sedan.

Om det däremot är kusiner som tagit över bolagen så kan man som säljare ha ett vilande bolag. Det beror på att kusiner inte ses som närstående utifrån ett skattemässigt perspektiv. Sedan några år tillbaka finns det en ny lagstiftning för att underlätta generationsskiften, men reglerna är ändå komplicerade.

3. Fortsatt anställning

Om man säljer samtliga aktier i ett bolag så påverkas inte den skattemässiga statusen i det vilande bolaget av en eventuell anställning. Bedömningen blir dock en annan om ägaren eller någon närstående har kvar andelar i det sålda bolaget, eller återinvesterar i köparbolaget, och någon i närståendekretsen fortsatt är anställd i bolaget. Då kan man i de flesta fall inte ha ett vilande bolag.

Pernilla Frisk
25 procents skatt i stället för 55 procent. Den stora fördelen med att låta ett bolag vila i fem år efter att verksamheten sålts är att skatten på uttaget kapital blir lägre. Men det gäller att ha koll på reglerna, skriver affärsjurist Pernilla Frisk.

4. Aktiv kapitalförvaltning

Hur aktiv man som ägare kan vara när det gäller att placera kapital i sitt vilande bolag är ovisst. Det finns rättsfall som visar att man själv kan fatta beslut om vissa omplaceringar, men det är oklart var gränsen går. Högsta instans har godkänt att ägare omplacerat cirka 20 procent av kapitalet och gjort cirka 50 köp- och säljtransaktioner under ett år.

För att undvika att man hamnar i en tvist med Skatteverket brukar vi rekommendera att man förvaltar kapitalet diskretionärt, det vill säga överlåter placeringsbesluten till banken eller en annan förvaltare. Vi brukar även förorda att man är försiktig med att placera kapitalet i onoterade värdepapper, eftersom det kan öka risken för att bolaget inte anses vara vilande.

Piltecken på asfaltväg som visar rörelseriktningen
Ofta krävs en omstrukturering innan verksamhet kan säljas och ett bolag gå in i vila, påpekar affärsjurist Pernilla Frisk.

5. Omstrukturering och enskild egendom

Slutligen, för att man ska kunna ha ett vilande bolag krävs det många gånger en omstrukturering innan verksamheten säljs. Enkelt förklarat så säljer man aktierna i bolaget till underpris till ett nybildat bolag. Därefter säljer det nya bolaget aktierna i verksamhetsbolaget och köpeskillingen landar in i holdingbolaget, som man sedan låter bli vilande.

Även om aktierna i verksamhetsbolaget är enskild egendom, så innebär det inte att aktierna i det nya bolaget per automatik blir det. Här är det viktigt att ta hjälp av en jurist för att säkerställa så att även de nya aktierna blir enskilda.

Har du funderingar om ditt bolag är vilande eller inte - ta kontaktmed din rådgivare i Nordea Private Banking.

Är du ännu inte kund? Välkommen att kontakta oss för mer information!

Text: Pernilla Frisk  Foto: Mikael Sjöberg

Publicerat 30.01.2023