Ekonomi

Family Office: Rådgivning på högsta nivå

Nu utvecklas Private Bankings erbjudande för kunder med mycket stora förmögenheter och komplexa förmögenhetsstrukturer. Tobias Gustavsson vet mer om vad som är på gång.

Tobias Gustavsson
Behovet av rådgivning kring stora och komplexa förmögenheter har ökat i Sverige, enligt Tobias Gustavsson, som är Chief Senior Advisor i Private Banking Family Office.

Family Office är ett begrepp som innebär att en bank eller annat företag ansvarar för kapitalförvaltningen för en familj i en eller flera generationer, liksom för deras företag, familjestiftelser och holdingbolag. Nordea Private Banking har haft tjänsten sedan 2014 och nu utökas tillgängligheten ordentligt.

Tobias Gustavsson är Chief Senior Advisor i Private Banking Family Office med ansvar för verksamheten i sydvästra Sverige.

Tobias, hur kommer det sig att Family Office expanderar?

– Det är ett naturligt steg att ta eftersom vi ser ett stort behov av rådgivning kring mer komplexa förmögenheter i hela landet, det sker en väldig tillströmning just nu. Tidigare har vi varit rätt centrerade kring huvudstaden men när vi nu utökar vill vi finnas närmare kunderna, där de lever och verkar.

Tobias Gustavsson på nordeas kontor
Det långsiktiga perspektivet är viktigt för Tobias Gustavsson, som ansvarar för Private Banking Family Offices verksamhet i sydvästra Sverige.

Tobias Gustavsson

Gör: Chief Senior Advisor, Nordea Private Banking Family Office.

Bor: Onsala, söder om Göteborg.

Bakgrund: Arbetat med kapitalförvaltning sedan 2000, i Nordea Private Banking sedan 2008. Inriktade sig på Family Office 2016, med ansvar för kunder i sydvästra Sverige.

Ungdomsdröm: Professionell hockeyspelare, en dröm som slutade i den blågula tröjan men ett diskbråck satte punkt.

Favoritartist: Bruce Springsteen.

Tidiga förebilder: Min äldre bror som är extremt driven och mina föräldrar. Alla tre är och har varit entreprenörer.

Favoritläsning: Dagens Industri tillsammans med en dubbel espresso.

Motto i livet: Inget är omöjligt, varken för min del eller för mina kunders.

Gör helst på fritiden: Spelar padel och umgås med familj och vänner.

Vilka kunder vänder ni er till?

– Vi vänder oss till förmögna familjer och entreprenörer med bolag som har en förmögenhet på flera hundra miljoner kronor och uppåt. Ofta är det förmögenheter som kan ha byggts upp via existerande bolag, eller bolag som sålts.

– Många tror kanske att det inte finns så många förmögna personer i Sverige. Men det har gått väldigt bra för många svenska företag de senaste åren och helt nya branscher har vuxit upp – det är en grupp som kommer att växa ännu mer.

Hur sker satsningen ni gör nu?

– På senare år har Private Banking Family Office dubblat antalet medarbetare och spritt kompetensen ut i landet. I dagsläget finns vi i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Växjö, Linköping-Norrköping, Örebro, Västerås, Uppsala, Falun, Sundsvall, Umeå och Luleå.   

– Men orterna är egentligen inte det viktigaste, vi ska kunna ge service till kunderna oavsett var de bor.

Vad innebär Family Office egentligen, tycker du?

– Det handlar om service i alla delar av livet och naturligtvis allt som rör den samlade förmögenheten. Vi ser egentligen inte några begränsningar för vad vi kan göra för våra kunder. Alla lösningar vi tar fram är skräddarsydda för just den individens behov och en hel del byggstenar är unika för det här konceptet.

Tobias Gustavsson pratar i telefon på kontoret
Tobias Gustavsson har arbetat med kapitalförvaltning sedan millennieskiftet. När det gäller stora förmögenheter, som de Family Office hanterar, är det viktigt att inte agera för snabbt på marknadsturbulens, understryker han.

Många är aktiva entreprenörer – för dem har vi som mål att ansvara för alla finansiella frågor så att de själva ska kunna fokusera på sina bolag och andra åtaganden.

Finns det någon skillnad mellan Family Office och övriga Private Banking?

– Grunden är densamma men ofta är det mer komplexa förmögenheter som vi i Family Office får ta hand om. Vi är fler som hjälper till runt familjerna och deras bolag. Främst när det gäller kapitalförvaltningen, där kunden får tillgång till ett förvaltningsteam som är experter på långsiktig strategi och portföljkonstruktion. Utifrån deras analyser byggs varje portfölj, med hjälp av en väl avvägd strategisk och taktisk allokering och givetvis utifrån kundens egna önskemål.

– Många av våra kunder har även betydande tillgångar, förutom värdepapper och bolag, i exempelvis fastigheter, skog och konst. Det tar vi hänsyn till och även tillgångar utanför Nordea kan vägas in för att få en helhetsbild av förmögenheten. Här är vi nog ganska unika bland de nordiska aktörerna.

Tobias Gustavsson på nordeas kontor
Familjer med stora förmögenheter – ofta bestående av såväl värdepapper som bolag, fastigheter och konst – kan vända sig till Private Banking Family Office. Tobias Gustavsson ansvarar för verksamheten i sydvästra Sverige.

Vilken är din roll, Tobias?

– Jag är kundens kontaktperson och finansiella partner, vägen in i banken kan man säga. Min roll handlar mycket om att förenkla. Vi är en stor bank med ett enormt erbjudande så jag håller ihop kontakterna internt, gör den övergripande behovsanalysen och ser till att allt fungerar runt kunden.

– När det gäller kapitalförvaltningen sätter jag upp möten med vårt förvaltningsteam för marknads- och portföljgenomgångar men också strategimöten och uppföljningar. Sedan är jag med och följer upp och ser till att affärerna genomförs. Tittar vi på affärs- och familjejuridiken blir det en annan typ av möten, där jag ofta träffar flera familjemedlemmar tillsammans med Private Bankings jurister.

– Vissa kunder kan ha egna rådgivare som även vi från Nordea träffar, andra gånger kan vi medverka vid kundernas styrelsemöten där vi diskuterar strategier och hur vi ska tänka framåt. När det rör sig om mycket stora förmögenheter med flera bolag och portföljer att förvalta – då behöver vi vara ett större team.

Vad gör ni mer för kunderna?

– Vi hjälper till med allt från juridik till vardagliga banktjänster, conciergeservice, säkerhetsfrågor, krediter, mäkleri, pensioner och försäkringar, med mera.

– I Family Office har varje kund namngivna jurister och en egen Wealth Assistant som sköter både stora och små bankärenden – en väldigt uppskattad tjänst av våra kunder. Säkerhetsfrågor brukar också, tyvärr får man säga, vara centrala för vår kundkrets. Vi ser till att de får bra rådgivning av de utvalda säkerhetsföretag som vi samarbetar med.

Tobias Gustavsson utanför nordeas kontor
Han ville bli hockeyspelare men jobbar med kapitalförvaltning – och älskar det. Tobias Gustavsson är Chief Senior Advisor i Private Banking Family Office med bas i Göteborg.

– Det dyker oftast upp nya saker som behöver lösas, det kan vara mindre frågor men även väldigt komplexa – som att ett av kundens bolag ska säljas medan ett annat ska börsintroduceras. Här får jag ta hjälp av olika team av experter som kan hjälpa till med respektive fråga.

Vad är fördelarna med att ha hela Nordea i ryggen?

– Att ha all kompetens tillgänglig. Nordea är ju Nordens största bank. Vi har allt inhouse, så vi behöver inte springa ut på stan och ta hjälp av någon annan. Vi har också tillgång till investeringar som inte är tillgängliga för andra aktörer. Det kan handla om private equity, private credit, placeringar i skog eller något annat – en bred palett som vi ständigt jobbar på att utöka.

– Vi ligger långt framme med vårt utvecklade koncept för Family Office, för att hitta motsvarande upplägg måste man nog gå utanför Norden i så fall.

Det har varit turbulent på börserna i år – hur påverkar det dina kunder?

– När det handlar om förvaltning av förmögenheter med en evig placeringshorisont är det viktigt att man inte agerar för snabbt på oroligheter. Ofta är det klokt att inte gå för långt från sin strategiska allokering. Stökiga marknader påverkar förstås alla till vissa delar, så förvaltningsteamet och jag stämmer löpande av med kunderna vad som är nästa steg i detta läge. De flesta av mina kunder har varit med i många år och är inte så oroliga. Några har passat på att göra förändringar för att parera och ta ner riskerna, andra har utnyttjat möjligheterna som uppstått.

Vill du veta mer om Nordea Private Banking Family Office? Ta kontakt med din rådgivare.  

Är du ännu inte kund? Då är du välkommen att kontakta oss för mer information. 

Foto: Anders Bergstedt

Publicerat 30.08.2022