Ekonomi

Teckna dig på nätet

Vill du teckna nya aktier i nyemission, nyttja dina teckningsoptioner eller acceptera ett uppköpserbjudande? Då gör du det enklast via Nordea Investor.

Nu kan du som har en depå i Nordea lämna svar på erbjudanden online, direkt i Nordea Investor. Du kan använda funktionen om du fått erbjudande om att:

• teckna aktier med stöd av teckningsrätter i en nyemission

• teckna aktier med stöd av teckningsoptioner eller

• acceptera ett uppköpserbjudande

Förutsättningen är att du har en fristående värdepappersdepå, alternativt ett Investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring med depå.

Nästa gång du får ett brev om ett erbjudande, logga in i Nordea Investor och titta efter boxen ”Lämna svar i ett erbjudande”, som du hittar på sidan Mina investeringar. Fyll i de uppgifter som efterfrågas (du hittar dem i brevet du fått) och skicka in. Sedan är det klart!  

Du kan även ringa till Börsdesken för att lämna svar vid mer komplicerade upplägg eller om du känner dig osäker. Du finner telefonnumret i brevet med erbjudandet som du får hem.


Fotnot Börsdesken

Läs mer här om vad Börsdesken kan göra för dig som kund i Private Banking.

Publicerat 03.09.2020