Ekonomi

Diskretionär förvaltning – fungerar i alla börsklimat

När det är stökigt på marknaderna, som det varit en längre tid, är det ofta svårt att fatta investeringsbeslut. Då kan det vara bekvämt med någon som gör det åt en. Therese Liljeblad på Nordea berättar mer om fördelarna med diskretionär förvaltning.

Therese Liljeblad
Diskretionär förvaltning finns i flera olika former. Förvaltarna jobbar med aktier, räntor och alternativa investeringar — beroende på din valda inriktning och riskprofil, berättar Therese Liljeblad, som är specialist på investeringsprodukter och diskretionära lösningar.

Det senaste börsåret har varit ovanligt. Riksbankens styrränta har gått från noll till nästan fyra procent, Stockholmsbörsen har haft stora svängningar och obligationsräntorna har stigit. När inflationen dessutom urholkar ekonomin är det lätt att bli defensiv och avstå från investeringar, inte minst av rädsla att gå in eller ur marknaden vid helt fel tidpunkt.

– Det är svårt att hänga med i svängarna men samtidigt är det synd att inte ta vara på de tillfällen som ändå finns, menar Therese Liljeblad, som är specialist på investeringsprodukter och diskretionära lösningar på Nordea Asset & Wealth Management.

Therese, vad är diskretionär förvaltning?

– Det innebär att du överlåter förvaltningen av ditt kapital till portföljförvaltare som löpande sköter tillsynen och tar aktiva placeringsbeslut inom givna ramar. Inom Nordeas diskretionära förvaltning jobbar man med långsiktiga strategiska riktlinjer och adderar kortsiktiga taktiska positioner för att fånga marknadsrörelserna.

För vem passar diskretionär förvaltning?

– Det passar nog de flesta av Private Bankings kunder skulle jag säga. Många hinner inte följa marknadens rörelser varje dag, och alla har inte heller det intresset. Med diskretionär förvaltning kan du luta dig tillbaka, i stället tar professionella förvaltare hand om ditt kapital och genomför affärerna. Och det är många som anslutit sig till tjänsten. I Private Banking har såväl privatpersoner som företag, stiftelser och institutioner valt diskretionär förvaltning för hela eller delar av portföljen.

Therese Liljeblad
Bakom den diskretionära förvaltningen står ett nordiskt team av cirka 40 kunniga förvaltare, som tillsammans har mycket lång erfarenhet av kapitalförvaltning, berättar Therese Liljeblad, specialist på investeringsprodukter och diskretionära lösningar på Nordea Asset & Wealth Management.

Får alla kunder samma förvaltning?

– Nej, det finns flera olika portföljer att välja på, beroende på vilken inriktning du önskar och vilken risk du är villig att ta. Det finns portföljer med mest räntebärande placeringar, sådana med mest aktier och allt där emellan. Innan du väljer portfölj bör du därför diskutera med din rådgivare för att komma fram till rätt risknivå för förvaltningen av ditt kapital.

För mig är det viktigt med hållbarhet, hur löser ni det? 

– Intresset har verkligen ökat för investeringar med hållbarhetsfokus och därför finns det även inriktningar som tar extra hänsyn till hållbarhetsfaktorer i förvaltningen. Även här är det bra att diskutera med sin rådgivare om vad som är viktigast för just dig.

Men vem är det egentligen som förvaltar just min portfölj?

– Det är inte en enda person som tar hand om den diskretionära förvaltningen åt dig, utan ett helt team av kunniga förvaltare. Multi Asset, som är en del av Nordea Asset Management, är ett nordiskt team med cirka 40 personer som tillsammans har mycket lång erfarenhet av kapitalförvaltning. De ansvarar för den övergripande allokeringen i de diskretionära portföljerna och för löpande förvaltning av flera av byggstenarna som kan ingå.

Hur jobbar förvaltarna, vad har de för riktlinjer?

– Grunden är en långsiktig strategisk fördelning mellan och inom olika tillgångsslag. Förvaltarna jobbar med aktier, räntor och alternativa investeringar, och beroende på din valda inriktning och riskprofil får du mer eller mindre andelar i de olika tillgångsslagen.

– Lika noga är de med fördelningen inom varje tillgångsslag. När det gäller aktier exempelvis så sprider man riskerna inom olika regioner och sektorer, både globalt men även i Sverige. Utöver den strategiska allokeringen adderar man även en mer kortsiktig och taktisk syn på tillgångsslagen, utifrån förvaltarteamets syn på marknaden. Genom att taktiskt avvika från den långsiktiga fördelningen mellan aktier och räntor så kan man hitta källor till överavkastning.

Therese Liljeblad
Du kan själv välja hur mycket av ditt kapital som du vill ska stå under diskretionär förvaltning, berättar Therese Liljeblad.

– Något som är minst lika viktigt, och som ingår i förvaltningen, är att se till att den långsiktiga fördelningen mellan tillgångsslagen behålls även när marknaderna förändrats under en tid. Det görs via en kontinuerlig rebalansering av portföljen.

Måste jag överlåta hela min förmögenhet till förvaltarna?

– Det här kan du välja själv, det beror helt på hur du är som person. Är du själv inte insatt eller har ont om tid att följa marknaderna kan det vara skönt att överlåta förvaltningen av hela kapitalet. Men många kunder vill gärna vara aktiva själva också. Då är mitt förslag att man delar upp det och överlåter en del till diskretionär förvaltning, för att ha en bra grund. Sedan sköter man själv placeringarna i resterande del. Som alltid är det då viktigt att tänka på att den totala portföljen får en bra riskspridning.  

Hur får jag information om hur det går?

– Varje månad får du en månadsrapport som visar utvecklingen för din portfölj samt förvaltarkommentarer. Du får även ett månadsbrev där vi kommenterar månadens händelser för portföljerna. Dessutom spelar vi in en film kvartalsvis som sammanfattar de tre senaste månadernas utveckling. Du kan även följa din portfölj i våra digitala kanaler och självklart har du alltid din rådgivare som kan hjälpa dig om du har några frågor eller funderingar.

Är du intresserad av diskretionär förvaltning och vill veta mer? Kontakta din rådgivare i Private Banking!


Text: Ann Sofie Hammarin  Foto: Peter Cederling

Publicerat 26.04.2023