Factfulness

Detta händer 2022!

Hur kommer pandemin utvecklas? Hybridarbetet? Och vad händer mellan USA och Kina? Här är 7 viktiga trender och händelser att hålla koll på inför det nya året.

Silhuett av byggnadsarbetare med kran under förberedelse välkommen 2022

1. Pandemin fortsätter – men drabbar olika

Nya antivirala piller och fler vacciner är på väg. Men i utvecklingsländer går det långsamt. Faran är överhängande att covid-19 kommer bli ytterligare en sjukdom som slår olika i världen beroende på var du bor. Än en gång ser vi hur fattiga länder drabbas värst.   

COP-protestskylt vid klimatprotestmarsch under COP26 i Glasgow, Skottland.

2. Klimatkrisen

FN:s klimatkonferens i Glasgow avslutades i mitten av november. Mötet blev ytterligare ett bevis på hur svårt det är att få alla nationer att enas, och att det är skillnad mellan vetenskap och politik. I sista stund vägrade Indien, uppbackade av Kina, att gå med på formuleringen att fossila bränslen ska ”fasas ut”, en mening som i stället ändrades till ”fasas ned”, vilket fick mötesordföranden Alok Sharma att snudd på börja gråta. Eller som Greta Thunberg kommenterade redan innan konferensen: ”Bla, bla, bla.” 1,5-gradersmålet från Paris lever, men det är med en svag puls.

Relationskonflikt mellan USA och Kina. Handelsuppgörelse koncept. 3D-rendering

3. USA vs Kina

Två diametralt olika politiska system står mot varandra. Rivaliteten omfattar allt från handel till vaccinationer och rymdstationer. En kamp med politiska förtecken som pågår samtidigt som världen plågas av en bristekonomi som drabbar de allra flesta branscher. Det är inte fler handelsmurar som behövs just nu, utan internationell samverkan och brobyggande ledare.

4. Hur ska vi jobba i framtiden?

Hybridarbetet är här för att stanna. Det finns undersökningar som visar på att om vi inte själva får välja mellan att arbeta på kontoret eller hemma så hotar 50 procent att säga upp sig från sina jobb. Skrämskott eller framtiden?

5. Inflationsoro

När världens produktionslinor hackar så sammanfaller det med att elpriserna gått genom taket. Är det tillfälligt eller permanent? Inflationsoron späs på av att det i stora delar av västvärlden råder brist på utbildad arbetskraft i digitaliseringens kölvatten.

Besättning av två astronauter i rymddräkter som står på månen och tittar på Vintergatans galax.

6. Rymdracet

Precis som Mount Everest länge varit föremål för en massturism från samhällets mest välbeställda, så kan vi på goda grunder anta att rymden nu är nästa anhalt för äventyrssugna miljardärer.  Amazongrundaren Jeff Bezos har liksom Virgins Richard Branson redan låtit sig skjutas ut ur atmosfären, och 2022 kommer att bli det första året då fler människor åker till rymden som betalande passagerare än statligt anställda. Kina kommer att färdigställa sin nya rymdstation Tiangong. Filmskapare tävlar om att göra filmer i noll-g. Och Nasa kommer att krascha en rymdsond i en asteroid, i ett försök att bygga upp ett försvar mot framtida hot från rymden.

7. Idrott förenar – eller?

Under nästa år kommer såväl vinter-OS i Beijing som fotbolls-VM i Qatar att genomföras – och bli ytterligare exempel på hur tätt sammanlänkat idrott är med politik. Räkna med stegrande protester riktade mot bägge värdländerna ju närmare evenemangen vi kommer.

Källor: Economist, The Telegraph, Dagens Nyheter Bilder: Shutterstock

Publicerat 30.11.2021