Coronakrisen

Det kommer en vändning!

Ninni Franceschi, Chef Nordea Private Banking, Sverige

I orostider testas vi alla. Individer såväl som företag och organisationer. Och inte minst vilar ett extra ansvar på oss banker när samhället går på knäna.

Företag friställer personal, börsvärden för miljarder går upp i rök, makroekonomiska gissningar dominerar tidningarnas ekonomisidor och polariseringen ökar snabbare än toarullarna hamstras från butikshyllorna.

Då gäller det att hålla huvudet kallt.

I dag har coronaviruset gett oss två kriser som flätar sig in i varandra: En hälso- och en ekonomisk kris, som ingen än så länge kan skönja slutresultatet av.

Men samtidigt som huvudfokus självklart bör vara på att skydda befolkningen, så måste vi göra allt vi kan för att hålla igång Sverige under de förutsättningar och direktiv som ges av politiker och myndigheter.

När viruset stänger gränser, skärmar människor från varandra och prövar solidariteten så vänds verkligheten över ända. Situationen är allvarlig, men just därför är det också viktigt att inte ridas av överdriven rädsla eller fria spekulationer utan utgå från evidens och fakta. 

Såväl smittan som oron måste bekämpas, och den senare sprider sig i dag betydligt snabbare än den förra. Eller som någon klokt utryckte det i LinkedIn-flödet häromdagen: ”Ställ inte in – ställ om!”

Hur kan vi hjälpa våra lokala näringsidkare?

Det går att bidra på många sätt för att mildra de realekonomiska sättningar som vi står inför.

Boka inte av konferensen, skjut fram den några veckor.

Beställ mat från kvarterskrogen runt hörnet om du inte vill gå ut.

Ta ett online- eller telefonmöte om ni inte kan träffas, vilket naturligtvis också gäller om du behöver komma i kontakt med bankens rådgivare.

Som en direkt reaktion på coronakrisen har Nordea beslutat att ge sex månaders amorteringsfritt till kunder som får problem med att betala sina bolån. En liknande lösning på tre månader har vi tagit fram för våra 500 000 företagskunder i Norden.

För oss har detta varit en självklarhet. Det ligger i hela vår uppgift som samhällsaktör, att vara ett smörjmedel i ekonomin, och oavsett konjunktur vara en möjliggörare och beskyddare av företag och goda idéer. Det här är ett sätt att skapa andrum i en pressad situation. 

Men kom ihåg att Sverige trots allt har ett bra utgångläge med en låg statsskuld, och det är inte heller första gången som vi utsätts för påfrestningar.

Den som kan sin historia vet att bara under 1900-talet grasserade tre stora pandemier (Spanska sjukan, 1918–1921, Asiaten, 1957, och Hongkong-influensan, 1968–1970). Vi klarade dem, och vi kommer klara denna – och vi kommer också dra lärdom av det som vi nu går igenom. Det är det paradoxala med kriser – de driver på utvecklingen. 

Inga jämförelser i övrigt, men ta IT-kraschen runt millennieskiftet som exempel: Så här i efterhand framstår euforin som rådde runt IT-bolagen som lika obegriplig som det totala mörker som sedan följde. När bubblan sprack så rasade börsen med 67 procent de kommande två åren. 

Som alltid i prövande tider skadar det därför inte med en smula eftertanke och reflektion. Det kommer en morgondag.

När hjulen väl börjar snurra igen så kommer troligen en kraftig konsumtionsvåg skölja över marknaden och bidra till en snabb återhämtning och också öppna upp för nya möjligheter. Och i ett ännu större perspektiv kan det vara bra att påminna sig om att sedan 1980 har den svenska börsen gått upp med svindlande 27 400 procent. 

Om du har frågor eller funderingar som du vill ventilera runt din portfölj eller bankens investeringsstrategier, tveka inte att höra av dig till din rådgivare.

Ta hand om er!

Ninni Franceschi, Chef Nordea Private Banking, Sverige

Publicerat 16.03.2020