Innovation

Det blåser åt rätt håll!

Vindkraftverk stora som Eiffeltorn kan om ett par decennier stå för en stor del av vår globala energiförsörjning. Internationella energirådet (IEA) spår miljardinvesteringar och snabb teknisk utveckling.

– Potentialen är enorm, särskilt för vindkraftverk ute till havs, konstaterar Thina Saltvedt, chefsanalytiker för Sustainable Finance på Nordea i Norge.

I skuggan av klimatförändringarna finns ett enormt sug efter gröna energikällor. Om världen ska klara omställningen till en fossilfri framtid krävs fler alternativ än vatten- och solkraft.

”Potentialen är enorm, särskilt för vindkraftverk ute till havs”, konstaterar Thina Saltvedt, chefsanalytiker för Sustainable Finance på Nordea i Norge.

– Vi behöver alla former av förnyelsebar energi. 80 procent av dagens energikonsumtion kommer från fossila källor, säger Saltvedt. 

I delar av världen, som i Danmark och Tyskland, är vindkraftverken redan många till antalet. Men de är också så små att de enbart spelar en marginell roll ur ett globalt perspektiv. När högre kraftverk och mer kraftfulla turbiner, som även kan användas till havs, nu byggs kan branschen revolutioneras, spår IEA. Vindkraftsparker till havs står i dag enbart för 0,3 procent av den globala kraftproduktionen. Särskilt Kina, som har de största vindkraftsinstallationerna i världen, har visat framfötterna på detta område.

Thina Saltvedt säger att den största potentialen finns hos de jättelika flytande vindkraftstorn som håller på att utvecklas. Sådana stör varken människor eller fisk- och fågelliv och kan flyttas vid behov. Men de kommer sannolikt inte vara färdiga att tas i kommersiellt bruk förrän runt 2030.

Tidigare än så, kanske omkring 2025, kan vi dock komma att se ”fasta” jätteturbiner till havs, bland annat i Norge, som har nytta av sin expertis från riggar till havs och sin långa kuststräcka. Sverige och Finland har lite längre väg att gå, enligt Saltvedt. 

Men när det gäller traditionell vindkraft, det vill säga sådan som främst är producerad på land, har Sverige tagit jättekliv. Den blågula vindkraftsproduktionen var vid halvårsskiftet lika stor som Danmarks och Norges gemensamma, enligt branschorganisationen Energiföretagen. Vind är därmed den tredje största källan till elproduktion i Sverige, efter kärnkraft och vattenkraft. 

Publicerat 09.12.2019