Hållbarhet

Den gröna ön

Astypalaia är en så kallad testbädd för Greklands planerade övergång till ett grönare och mer hållbart samhälle.

Astypalaia

Den paradisvackra grekiska ön Astypalaia ingår i ögruppen Dodekaneserna.

Astypalaia betyder ordagrant »Den gamla staden« men även om ön är gammal är man inte främmande för att tänka nytt. Nyligen har man drivit igenom ett kommande förbud mot alla bensin- och dieseldrivna bilar som i stället ska ersättas med eldrivna fordon. Övergången är redan påbörjad.

Omställningen handlar inte enbart om att skrota alla bilar som drivs med fossila bränslen. Man kommer också att byta ut alla dieselgeneratorer som står för merparten av öns energiförsörjning i dag, och ersätta dem med solcellsanläggningar och vindkraft. På så vis har ön blivit en vägvisare in i framtiden.

För att omställningen ska gå smidigt och snabbt får alla invånare på ön ett bidrag när de ska köpa sin första elbil.

När övergången är genomförd ska det även finnas en hyrbilsflotta om 200 elbilar på ön för uthyrning till turister. Dessa ska laddas av en ny solcellsanläggning som ska stå klar nästa år och kunna ge 3 megawatt el.

Astypalaia är en så kallad testbädd för Greklands planerade övergång till ett grönt och mer hållbart samhälle. Här ska man testa nya hållbara energilösningar i praktisk verklighet. Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis driver den gröna omställningen hårt. Bland annat vill han stänga ned alla kolkraftverk (utom ett) redan nästa år.  Målet är att minska koldioxidutsläppen med 55 procent till 2030.

Men alla jublar inte.

I nordvästra Grekland arbetar 7 000 människor på kolkraftverken och de är oroliga att förlora sina arbeten när omställningen går för fort.

Kolkraftverken där står i dag för 65 procent av landets energiförsörjning.

Publicerat 20.06.2021