Ekonomi

Deklaration 2023: Avdragen du inte vill missa

Ett vårtecken så gott som något är när inkomstdeklarationen dyker upp. Senast den 2 maj ska deklarationen vara inlämnad till Skatteverket. Private Bankings affärsjurist Måns Nordblad ger några avdragstips.

Person som skatteplanerar
Även om avdragsrätten för privatpersoner är något begränsad så finns det möjligheter, menar Private Bankings affärsjurist Måns Nordblad.

De allra flesta har nu fått sin förtryckta deklaration digitalt från Skatteverket. Den förtryckta deklarationen innehåller bland annat uppgifter om tjänsteinkomster, pensionsinkomster, kapitalinkomster från svenska banker och rot/rut-avdrag.

Det du själv behöver lägga till är till exempel utländska inkomster som är skattepliktiga i Sverige, utdelningar från fåmansföretag, försäljning av värdepapper, hyresinkomster vid uthyrning av bostad, uppgifter om försäljning av bostad, inkomst av näringsverksamhet med mera.

I och med att mycket information är förtryckt är det viktigt att granska uppgifterna noga och justera det som eventuellt är felaktigt. Det är också viktigt att verkligen fylla i den skattepliktiga inkomst som inte är förtryckt på ett riktigt sätt. Dessutom bör du se till att de avdrag du har rätt till läggs till, alternativt fördelas, på ett fördelaktigt sätt.

Möjligheten till avdrag i deklarationen är något begränsade för privatpersoner. Med det sagt finns det ändå ett antal möjliga avdrag att göra.  

Sålt aktier som ägs i depå?

En fördel med att äga aktier i depå är att du kan kvitta vinst mot förlust rakt av. Detta kan du inte göra om dina värdepapper ligger i en ISK, investeringssparkonto. Däremot kan du kvitta schablonintäkten i ditt ISK mot till exempel ränteutgifter.

När du deklarerar din kapitalvinst kan det vara värt att lägga lite extra tid på att jämföra vilken metod som är mest fördelaktig när du räknar fram omkostnadsbeloppet – schablonmetoden eller genomsnittsmetoden. Schablonmetoden innebär helt enkelt att du använder 20 procent av försäljningspriset som anskaffningsvärde. Men om du vet om ditt riktiga anskaffningsvärde är det många gånger mer fördelaktigt att använda det vid beräkningen.

Gemensamma lån

Om du har ett gemensamt lån med din partner kan det vara fördelaktigt att omfördela räntekostnaderna mellan er och på så sätt få bättre effekt av ränteavdraget. Omfördelningen gör man direkt i deklarationen genom att stryka de förtryckta beloppen och ersätta dem med nya belopp.

Måns Nordblad
Private Bankings affärsjurist Måns Nordblad. Foto: Jon Kandell.

Rot- & rutavdrag

Som vi skrivit om tidigare räknas rot- och rutavdraget ihop och som högst kan man få 75 000 kronor i avdrag per person och år, varav rotavdraget högst får vara 50 000 kr.

Om du äger en fastighet tillsammans med din partner så kan ni fördela rotavdraget sinsemellan. Det kan vara en fördel om någon av er har för låg skattepliktig inkomst för att beviljas rotavdrag. Om du vill göra en omfördelning, gör du det i deklarationen genom att kryssa i en ruta under ”Övriga upplysningar”.

Uppskov med skatten vid bostadsförsäljning

Har du sålt en permanentbostad med vinst kan du få antingen preliminärt eller slutligt uppskov med skatten, beroende på om du köpt ny bostad eller kommer att köpa ny bostad inom en viss tid. För att du ska kunna få uppskov med beskattning av vinsten, måste uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor. Om ni är två eller flera som äger bostaden tillsammans, behöver uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor per delägare.

Har du ett uppskov sedan tidigare? Då kan hela eller delar av detta återföras till beskattning för att kvittas mot förluster, exempelvis på försäljning av aktier som du gjort under året.

Pensionssparande

Avdrag för pensionssparande är som bekant borttaget sedan några år tillbaka. Dock finns fortfarande möjlighet till avdrag för pensionssparande om man saknar pensionsrätt i anställning. Då har du rätt att göra avdrag med upp till 35 procent av din lön.

Arbete på annan ort

Om du arbetar på annan ort än där du bor kan du ha rätt till avdrag för dubbelt boende och/eller arbetsresor. Om du till exempel har flyttat till en ny ort på grund av arbete, men behållit din gamla bostad, kan du dra av dina ökade levnadskostnader. För att få avdrag måste du övernatta på arbetsorten och avståndet mellan arbetsorten och den gamla bostadsorten ska vara längre än 50 km.

Under vissa förutsättningar kan du ha rätt till avdrag för resor till och från arbetet. Avdragen är olika beroende på om man åker bil, kollektivt eller på annat sätt. Läs mer om vad du har rätt till på skatteverkets hemsida.


Text: Måns Nordblad    

Publicerat 28.03.2023