Kultur

Dålig på att lyssna?

Att lyssna på kolleger och medarbetare är minst lika viktigt som att göra sin egen röst hörd. Ändå råder något av en lyssnandekris i samhället, varnar Mats Heide, professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Men det finns vägar att bli en bättre lyssnare. Dags att öppna öronen!

Källor: tidskriften HR People och boken Strategiskt lyssnande: Så blir chefer, medarbetare och organisationer bättre på att lyssna av Mats Heide och Anette Svingstedt

Publicerat 26.04.2023