Hållbarhet

Dålig luft gör oss dumma

Foto: Shutterstock

För ett par år sedan släppte ett kinesiskt forskarteam en studie om hur mycket intelligensen påverkas av föroreningar. Ju sämre luft, desto sämre blev både den matematiska och verbala förmågan. Framför allt påverkades ordförståelsen och uttrycksförmågan. Män påverkades mer än kvinnor.

Så hur mycket sämre tänker vi när vi dagligen utsätts för luftföroreningar?

Faktiskt väldigt mycket sämre.

Effekten som höga nivåer luftföroreningar har på intelligensen motsvarar ett års utbildning.

Den amerikanske havs- och klimatforskaren Kris Karnauskas på University of Colorado skräder inte orden, han menar att i förlängningen kommer luftföroreningarna göra oss så korkade att vi inte klarar av att minska dem. Och därmed kan vi inte heller rädda planeten.

Publicerat 02.07.2020