Innovation

Bortom stjärnorna

Den är vacker, vetenskapligt korrekt och tillgänglig för allmänheten. Forskare vid Johns Hopkins University i USA har skapat den första interaktiva kartan av universum – eller den del av universum vi kan observera. Kartan bygger på data som samlats in under två decennier och visar bland annat 200 000 galaxers positioner och färger.

Källor: Johns Hopkins University, Map of the universe, Fast Company med flera  

Publicerat 27.12.2022