Ekonomi

Blir 2020 ytterligare ett bra år?

2019 blev ett tufft år. Inte i termer av avkastning, som i de allra flesta tillgångsslag blev fantastisk. Snarare var det marknadsturbulensen sista kvartalet 2018 som satte narrativet inför 2019, och pessimismen har varit ständigt närvarande under hela året. Och det på goda grunder då ekonomisk data knappast överraskat på uppsidan, vinsterna har varit mediokra, räntorna har fallit kraftigt och (geo)politiska frågor dominerat ett i stort sett negativt nyhetsflöde. Fortsatt penningpolitisk stimulans har dock gett aktiemarknaden skjuts och de värsta farhågorna har inte besannats då tidiga tecken på en ekonomisk stabilisering nu kan skönjas. Fortsätter resan under 2020?

Oops! Please enable marketing cookies to view content like this from Nordea

2019 har hittills varit ett minst sagt mediokert år vad gäller ekonomiska indikatorer. I ärlighetens namn började inbromsningen redan tidigt 2018 då centralbankerna, framförallt amerikanska Federal Reserve, stramade åt penningpolitiken. Tillväxtoron och den efterföljande negativa marknadsreaktionen under fjärde kvartalet förra året föranledde en helomvändning i den globala penningpolitiken. I år har det flesta centralbanker lättat via räntesänkningar och/eller kvantitativa lättnader. Det är uppenbart att en svagare ekonomisk utveckling, eller risken för en recession, är ett rött skynke för centralbankerna. Marknaden har ridit på detta stöd under året och vår syn är att centralbankerna inte kommer att ändra inriktning i det korta perspektivet. Denna hållning kommer dock vara mer av ett stöd än en drivkraft under 2020.

Penningpolitik fungerar med en eftersläpning och vi förväntar oss att effekterna får genomslag framöver. Förutom lägre styrräntor har även räntorna överlag fallit kraftigt under stora delar av 2019, vilket innebär lättare finansiella förutsättningar för både företag och konsumenter. Något högre räntor på sistone ändrar inte på detta faktum. ”The central bank put” fortsätter att vara på plats och är  ett stöd för riskfyllda tillgångar in i det nya året.

Centrum för den ekonomiska inbromsningen har varit, och är, tillverkningssektorn. De senaste månaderna har dock inköpschefsindex (PMI) vänt upp, ett tecken på åtminstone en tillfällig stabilisering. Sannolikheten att vi sett botten är hygglig då de industriella cyklerna har varit runt 18 månader långa under de senaste 10 åren. Servicesektorn visar tecken på svaghet men håller ändå upp. Om tillverkningssidan faktiskt vänder upp kommer det troligen att spilla över till servicesektorn. Generellt ser vi en stabilisering i tillväxten och förväntar oss bättre momentum i tillväxten under 2020 än 2019.

Michael Livijn, chefsstrateg.

Handelskonflikten har beskyllts för att ha orsakat den ekonomiska inbromsningen och det har definitivt påverkat negativt. Dock, konflikten startade efter att centralbankerna börjat strama åt. På sistone har hoppet om ett avtal mellan Kina och USA ökat, men i bästa fall blir det ett partiellt avtal, och vi ser inte någon större marknadspåverkan då mycket redan är diskonterat. Oavsett detta skulle ett avtal minska de geopolitiska riskerna och lugna marknaderna. Konflikten har haft en stor del i nyhetsflödet och har påverkat sentimentet åt båda hållen under året.

Efter ett fantastiskt 2018 kommer vinsterna troligen att uppvisa en svagt negativ tillväxttakt för helåret 2019. Det är ändå bättre än befarat då narrativet under året varit en djupare vinstrecession. Detta har uppenbarligen inte materialiserats, undantaget en komplett kollaps under fjärde kvartalet, vilket vi ser som osannolikt. Försäljningstillväxten har även den hållit upp bättre än väntat, något som hjälp till att undvika en djupare vinstkontraktion. Inför nästa år är enligt oss vinstförväntningarna för globala aktier för höga (~10%), och i ett ekonomiskt scenario med en stabilisering är 3-6% vinsttillväxt mer realistiskt. Och i vår bok skulle detta vara ett stöd för aktier. På värderingssidan är aktier varken högt eller lågt värderade i absoluta termer, men vi hänger inte upp våra förhoppningar på en fortsatt p/e-expansion. Relativt obligationer är aktier lika attraktiva som alltid, även om räntorna skulle stiga från dagens mycket låga nivåer.

Vi avslutar året med en övervikt i aktier. In i det nya året ser vi fortsatt att de har överhanden kontra räntesidan. Om vårt huvudscenario, en ekonomisk stabilisering, materialiseras finns det utrymme för mer trots årets fantastiska avkastning. Förvänta dock inte ännu ett 2019.

Marknadssyn december 2019 (pdf, 1 MB)

Text: Michael Livijn

Publicerat 29.11.2019