Kultur

Bättre mejl – bättre business

Bild: Shutterstock

Det sägs att första intrycket är helt avgörande för hur vi uppfattar en person. Detta gäller så klart också när vi mejlar. Ändå är det många av oss som lite lagom oengagerat bara river av en standardfras för att komma igång.

Exempel: ”Hej, hoppas du mår bra”

En mening som är så generisk och anonym att man som läsare knappt noterar den i den dagliga mejlfloden.

Nu har forskare vid Massachusetts Institute of Technology intresserat sig för hur stor skillnaden i kundrespons är mellan att lägga ned lite tid på att formulera en engagerad inledningsmening eller att mejla iväg en opersonlig klyscha.

Under studien, som omfattade tiotusentals mejl från ett flertal av USA:s största företag, använde man sig av en teknik som heter virtual mirroring, där personer fick jämföra sina egna mejl mot hur kollegor skriver. Det visade sig att när deltagarna började reflektera över hur de formulerar sig, så blev innehållet i mejlen både personligare och mer inkluderande. Som ett direkt resultat av det ökade kundnöjdheten med 17 procent. Plus att det egna behovet av att skicka kännedomskopia till en massa chefer och kollegor minskade rejält.

Publicerat 24.03.2020